Popke Hoekstra benoemd tot erelid van VV Buitenpost

Buitenpost -  BUITENPOST - Popke Hoekstra is zaterdagmiddag benoemd tot erelid van VV Buitenpost. De vrijwilliger werd voorafgaand aan de competitiewedstrijd van het eerste elftal verrast door Buitenpost-voorzitter Paul Olijve met een onderscheiding en lovende woorden.

Daarnaast is de tribune, die Popke Hoekstra in 1992 aan de club heeft geschonken, herdoopt in de Popke Hoekstra Tribune. Verder kreeg de Buitenposter de zilveren KNVB-waarderingsspeld uitgereikt door bondsvertegenwoordiger Auke van der Horn. Volgens voorzitter Paul Olijve komt de onderscheiding Popke Hoekstra toe. ,,Als er één iemand binnen de club het erelidschap verdient, is het Popke wel. Hij heeft zoveel voor de club gedaan en dat al decennialang. En Popke is geliefd bij iedereen.” Popke Gerrit Hoekstra (1941) is al ruim vijftig jaar vrijwilliger bij de Buitenposter voetbalvereniging. Hij is waarschijnlijk het bekendste ‘Blauwke’ op sportpark De Swadde. Altijd prominent aanwezig bij thuiswedstrijden van het eerste elftal en altijd druk in de weer met hand- en spandiensten. Vanwege zijn langdurige vrijwilligerstaken heeft het bestuur van VV Buitenpost besloten Popke Hoekstra te benoemen tot erelid van de vereniging. Omwille van gezondheidsredenen is dit besluit genomen vooruitlopend op instemming van de ledenvergadering. Tiener Als tiener kwam Popke Hoekstra kijken bij voetbalwedstrijden van zijn club aan de Parklaan. Hij was er vaak actief als ballenjongen. ,,Ik wit noch goed dat ik op syk nei de bal tusken twa rigen stikeltried hingjen bleaun bin”, vertelt hij. De geboren Loosdrechter heeft zelf nooit gevoetbald. Dat mocht niet van zijn vader vanwege kans op blessures. Zo rond zijn 25ste is Popke Hoekstra begonnen als chauffeur voor verschillende elftallen. Hij bracht spelers met een VW-busje naar uitwedstrijden. Leider Later vervoerde hij jeugdspelers met zijn eigen auto. ,,Earst yn myn Mercedes. Dêrnei yn myn Ford Scorpio wêr’t it hiele alvetal wol ynpaste”, lacht de markante vrijwilliger. Popke Hoekstra is tientallen jaren leider geweest van jeugdelftallen, ook van zondagsteams. Verder heeft hij - naar eigen zeggen - de C-jeugd gedrild, was hij grensrechter bij de veteranen en is hij enige tijd leider geweest bij het tweede elftal. Ook heeft Hoekstra in het jeugdbestuur gezeten. In 2016 heeft Popke Hoekstra het nog geschopt tot leider van het eerste elftal. Trainer René van der Weij nodigde hem ter ere van zijn 75ste verjaardag uit in zijn staf om eenmalig bij een wedstrijd op de bank te komen zitten. Tribune Toen de vereniging topclubs naar Buitenpost begon te halen, waaronder driemaal Barcelona, werden er voor het vele publiek tribunes langs het veld geplaatst. Het was Popke Hoekstra een doorn in het oog dat een groot deel van de opbrengst naar de huur en opbouw van de tribunes ging. ,,Ik hie noch in pear sinten oer. Dy ha ik skonken oan de klup foar de bou fan in permaninte tribune.” In 1992 werd het bouwwerk opgeleverd dat de naam P.G.H. tribune kreeg. ,,It wie de earste tribune yn de regio mei sa’n 350 sitplakken. Moai dat ik wat fan de grûn bringe koe wêr’t de feriening wat oan hat”, aldus Hoekstra. Nadrukkelijk aanwezig Zo rond 2000 is Popke Hoekstra gestopt als leider. Dit betekende niet dat hij naar de achtergrond verdween. Hoekstra bleef nadrukkelijk aanwezig op sportpark De Swadde, met zijn onafscheidelijke sigaar in de mond. Popke Hoekstra ging vrijwilligerswerk doen bij de Freedsploeg, verkocht loten van Lotto/Toto en bewaakte heel consequent de orde bij wedstrijden van het eerste. Toen Hoekstra eind 2016 ziek werd, moest hij voor het eerst wedstrijden missen. Maar met het mooie voorjaarsweer probeert Hoekstra weer van de partij te zijn bij zijn geliefde club. Bij de foto’s:
  1. Popke Hoekstra is benoemd tot erelid en krijgt het naambord voor de tribune cadeau. In het midden speaker Hielke Jan Ellens en rechts Buitenpost-voorzitter Paul Olijve.
  2. Auke van der Horn van de KNVB overhandigt Popke Hoekstra een certificaat na het opspelden van de zilveren waarderingsspeld.
  3. Voorzitter Paul Olijve van VV Buitenpost, erelid Popke Hoekstra en KNVB-vertegenwoordiger Auke van der Horn.
Foto’s: Kiepie.nl