Leer niet om te werken, maar werk om te leren op het Lauwers College in Kollum

Kollum - Het Lauwers College is trots op haar leerlingen, speciaal ook op de leerlingen die het leerwerktraject volgen. Dit zijn leerlingen die drie dagen in de week naar school gaan en twee dagen in de week werken bij een stagebedrijf. Hier leren zij ontzettend veel vaardigheden, die hun helpt het diploma te halen op onze school.

De leerlingen krijgen een gepersonaliseerd lesrooster en twee dagen in de week leren zij vanuit de praktijk. Vanaf klas drie kan een leerling het leerwerktraject al volgen. Zo loopt Jarod uit klas 3 stage bij Edvulmontage in Buitenpost. Hij doet van alles in de bouw, maar zijn grootste taak is het plaatsen van kunststof kozijnen en alles wat daarbij komt kijken. Meta heeft gedurende dit jaar twee dagen in de week stagegelopen bij O.B.S. de Mienskip in Buitenpost. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot een ware klassenassistente: ze speelt met de kinderen, leest voor in de kring, zingt liedjes, bedenkt creatieve werkjes en helpt met het pimpen van de klas. ‘In de klas gaan we juf Meta erg missen!’ zegt juf Ingrid van O.B.S. de Mienskip. Rick loopt stage bij Smid Schilderwerken in de Westereen. In het begin was het aftasten wat de kwaliteiten van Rick zouden zijn met betrekking tot schilderwerken. Zo begon hij met schuren en schoonmaken, daarna eens proberen met grondverf en nu is hij het schilderwerk al strak aan het aflakken. Hij heeft een enorme voorsprong als hij volgend jaar met zijn schildersopleiding op het MBO gaat beginnen. Heine heeft dit jaar stagegelopen bij Bouwbedrijf Kingma. Heine helpt mee met de bouw van appartementen in het eerdere schoolgebouw in De Westereen. In het begin was Heine wat onzeker en nam hij weinig initiatieven, maar dit jaar heeft hij zich enorm ontwikkeld. Hij heeft zelfvertrouwen gekregen en neemt veel meer verantwoordelijkheid. ‘Het is mooi om deze leerlingen een kans te bieden en ze te zien ontwikkelen,’ aldus Kingma. De bedrijven zijn erkende leerwerk-werkbedrijven van het Lauwers College geworden. ‘Als school zijn wij heel blij met deze stagebedrijven en met de fijne samenwerking. Zij hebben ervoor gezorgd dat onze leerlingen een diploma halen. Ze hebben onze leerlingen laten groeien en hier zijn wij erg trots op’, zegt Baukje Adema-de Wit, coördinator leerwerktraject van het Lauwers College. Samen met Jan Rozema (docent Techniek van het Lauwers College Kollum) zorgt zij ervoor dat de leerlingen een goede stageplek krijgen en dat de communicatie tussen de school en de bedrijven goed verloopt. Het Leerwerktraject (LWT) is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland en een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO). Het leerwerktraject geeft de leerling, die door zijn leerstijl niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute. Door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, wordt de leerling uitgedaagd en uitgenodigd te slagen voor het vmbo-diploma. De leerlingen van het vmbo, die geselecteerd worden voor dit leerwerktraject krijgen lessen op school en brengen een x aantal uren per week door bij een stagebedrijf of  -instelling. Zo worden ze in de praktijk voorbereid op een toekomstige werksituatie. FOTO'S SAKE BEERSTRA