Ouderavond met Schoolschrijver druk bezocht

Twijzel - Maandag 10 april hebben ouders en kinderen van basisschool de Oanrin te Twijzel, tijdens een ouderavond, kunnen genieten van allerlei Friese en Nederlandse boeken die werden voorgelezen. De verhalen werden voorgelezen door leerkrachten, leerlingen en ook door Tjitske van der Velde ( Bibliotheek ) en Hanneke de Jong. Dit alles gebeurde in het kader van De Schoolschrijver. Hanneke de Jong, de Schoolschrijver van de Oanrin, vertelde de ouders en kinderen over het nut en plezier van voorlezen. Wanneer kinderen iedere dag een kwartiertje worden voorgelezen, wordt hun woordenschat gemiddeld met 1000 woorden per jaar uitgebreid. De opkomst tijdens avond was zeer groot, de avond werd een groot succes.

EIGEN FOTO