Groep 8 CBS de Fontein getuige van koeiendans

Damwâld -  De leerlingen uit groep 8 van CBS  de Fontein uit Damwâld kregen donderdagochtend een rondleiding op de boerderij van MTS Veenstra-Bakker aan Singel in het dorp. Zo'n 25 leerlingen en de meester kregen alles te zien en te horen over het leven op de boerderij en het leven van de koe. Vragen over wat een koe zoal eet, hoeveel liter melk een koe geeft en of koeien ook slapen kwamen aan bod.

De leerlingen gingen ook mee het land in, waar van alles viel te vertellen over gras, weidevogels en het werk op het land. Halverwege de rondleiding kregen de leerlingen een een stukje kaas en een glas zuivel.
In de stal ging de rondleiding verder met het bekijken van de melkput, de geautomatiseerde mestschuiver en natuurlijk al de koeien.
De afsluiter was echt feestelijk, want de kinderen mochten aan het einde van een geslaagde rondleiding zien hoe zo'n honderdvijftig melkkoeien voor het eerst dit jaar weer dansend de wei in gingen, en dat was genieten.
TEKST EN FOTO'S RENÉ-ANNE KINGMA