Praktisch Verkeersexamen voor de basisscholen in Kollum

Kollum - Donderdag 13 april was het jaarlijkse praktijk Verkeersexamen in Kollum voor de basisscholen van Kollumerland c.a.. De start van het examen was om 9:00 uur vanaf het parkeerterrein achter De Colle. De leerlingen van de basisscholen fietsten circa vier kilometer. In totaal deden zeven scholen mee met een totaal van 121 leerlingen. De verkeersexamens werden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, de gemeente Kollumerland c.a. en de politie in Noordoost Fryslân.

De politie heeft samen met Veilig Verkeer Nederland de route uitgezet en hield tijdens het examen een oogje in het zeil. Zo’n tien vrijwilligers assisteerden bij het verkeersexamen: zij beoordeelden de verrichtingen van de leerlingen op tien controleposten. Leerlingen van groep 8 maken na de zomervakantie de grote stap naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meer, soms zelfs veel meer, kilometers op de fiets in het verkeer. Theoretische verkeersles alleen maakt van leerlingen geen veilige verkeersdeelnemers, oefenen in de praktijk is heel belangrijk. Praktisch verkeersonderwijs is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen het gemeentelijke beleid. Het maakt deel uit van de Permanente Verkeerseducatie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat voor elke leeftijdscategorie momenten moeten zijn waarop aandacht voor verkeersveiligheid, kennis van regels en verkeersgedrag gevraagd wordt. Het praktische verkeersonderwijs is ook een belangrijke voorwaarde voor het behalen van het Verkeersveiligheidlabel. Dit label wordt toegekend aan scholen die verkeerseducatie een permanente plaats geven in het lesprogramma en aandacht hebben voor bijvoorbeeld een veilige schoolomgeving en veilige schoolhuisroutes. FOTO'S SAKE BEERSTRA