MFC Hústerwâld ontvangt subsidies van €13.000,- en €10.000,-

Oudwoude - Stichting MFC Hústerwâld krijgt een bijdrage van € 13.000,- van het Oranje Fonds voor het project: “Aldwâld klear foar de takomst: Transitie van de gymzaal naar een multifunctionele ruimte van het MFC Hústerwâld”. Daarnaast heeft ook het VSBfonds positief besloten op de subsidieaanvraag en draagt € 10.000 bij.

Het verouderde gymgebouw van Aldwâld drukt als een loden last op de exploitatie van het dorpshuis Hústerwâld. De energielasten zijn (toren)hoog, terwijl het gebruik onder meer door het opheffen van de plaatselijke gymvereniging de laatste jaren sterk is afgenomen. Doarpsbelang Aldwâld en de Stichting MFC Hústerwâld hebben de handen ineen geslagen om het gymgebouw niet alleen te behouden, maar ook een meerwaarde te laten zijn voor het dorpshuis en het dorp. Dit heeft geleid tot het ambitieuze project “Aldwâld klear foar de takomst: Transitie van de gymzaal naar een multifunctionele ruimte van het MFC Hústerwâld”. Bij het tot stand komen van het projectplan zijn meer dan dertig inwoners betrokken. Het uiteindelijke doel is het ‘ombouwen’ van de gymzaal tot een multifunctionele (gym)ruimte. Een belangrijke randvoorwaarde voor een blijvend rendabele bedrijfsvoering is het terugbrengen van de energielasten door verduurzaming van het gebouw. Met de bijdragen van het Oranje Fonds en VSBfonds is een belangrijke stap gezet om het plan volledig te kunnen realiseren. De totale projectbegroting bedraagt een kleine € 155.000. Inmiddels heeft de gemeente Kollumerland c.a. aangegeven substantieel bij te willen dragen (circa € 65.000). Door zelfwerkzaamheid moet € 20.000 worden opgebracht. De lokale Stichting Femme van der Schaaf heeft ruim € 3.500 toegezegd. Het rond krijgen van de financiële dekking voor het plan ligt daarmee op schema. Doarpsbelang Aldwâld en het MFC Hústerwâld zijn nog in afwachting van de beslissing van de provincie Fryslân op een belangrijke provinciale aanvraag (circa € 40.000). Deze beslissing wordt rond 1 mei verwacht. Tot slot loopt er nog een aanvraag (circa € 2.500) bij de P.W. Janssen’s Friesche Stichting.