Studenten filmen woensdag in 25 dorpen

Broeksterwâld - Studenten van de opleiding Communicatie gaan woensdag 19 april in 25 Friese dorpen een film maken. Het doel van de films is om de kracht van het dorp in beeld te brengen. Alle verhalen die ze produceren vormen samen een portret van het dorpsleven in Fryslân. De films zijn te zien op een filmfestival op donderdagavond 20 april in de NHL Hogeschool.

De studenten gaan filmen in Achlum, Akkrum, Aldeboarn, Arum, Beetsterzwaag, Burdaard, Bitgummole, Bontebok, Broeksterwâld, Dronryp, Earnewâld, Jelsum, Jistrum, Kimswerd, Molkwerum, Nieuwehorne, Oudeschoot, Oentsjerk, Sloten, Snakkerburen, Terherne, Tzummarum, Wommels, Wirdum en het Groninger dorp Zoutkamp. Op het Filmfestival Doarpskrêft worden alle films getoond aan het publiek. Een vakjury beoordeelt wie het thema het best verbeeld heeft.  De jury bestaat uit Fredau Buwalda (programmeur van Het Noordelijk Filmfestival), Janko Krist (oud student/programmamaker, bekend van Jan Rijdt Rond en Hea) en Annet Huisman (programmamaker, bekend van Fryslân Dok). Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs.