Echtpaar Kempenaar uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

Buitenpost - Burgemeester Gerben Gerbrandy bracht dinsdag 18 april een bezoek aan het echtpaar Kempenaar in Buitenpost. Het echtpaar vierde deze dag 60 jaar getrouwd te zijn tezamen met met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De heer Rinze Kempenaar (26-03-1932) en mevrouw Etje Kempenaar-Hamstra (11-12-1935) trouwden op 18 april 1957 in de gemeente Achtkarspelen. Het echtpaar heeft twee kinderen (zoon en dochter), zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De heer Kempenaar is geboren in Groningen en op tweejarige leeftijd verhuisd naar Buitenpost. In zijn eerste baan werkte hij als boerenarbeider, daarna als timmerman en vervolgens bij de melkfabriek in Gerkesklooster. Naast zijn werk heeft de heer Kempenaar een aantal malen in de kerkraad gezeten. Mevrouw Kempenaar is geboren in Gerkesklooster en droeg zorg voor de kinderen en het huishouden. Ook was zij lid van de Vrouwenbond. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een gymfeest in Burum. De algemene gezondheid van de heer Kempenaar is goed, hij doet boodschappen en rijdt nog auto. De mobiliteit van mevrouw Kempenaar is de afgelopen jaren afgenomen, maar geestelijk gaat het prima. FOTO'S SAKE BEERSTRA