Enquête over natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Damwâld - Biedt natuurinclusieve landbouw boerenbedrijven in Noordoost-Fryslân een beter bestaansrecht? Dat wil de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) van de boeren weten. Alle agrarische ondernemers en samenwerkende partijen in de regio krijgen hiervoor een enquête toegestuurd. De vragenlijst is met name bedoeld om wensen en ideeën van de boeren over natuurinclusieve landbouw in beeld te krijgen en te horen in hoeverre ze daar al mee bezig zijn.

Het startschot voor de enquête is vrijdagmiddag 21 april gegeven door NFW-vicevoorzitter Wout van Vulpen. Hij overhandigde de vragenlijst aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel, tevens voorzitter van de Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, en dagelijks bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân. De partijen steunen het initiatief voor de regionale zoektocht naar een meer natuurinclusieve landbouw. Het startmoment vond plaats op het melkveebedrijf van maatschap Broersma-Van der Noord in Damwâld. Verdienmodellen “Natuurinclusieve landbouw is landbouw die in balans is met natuur, milieu en landschap”, verduidelijkt Van Vulpen. “De missie van onze vereniging NFW sluit goed aan op de thematiek van natuurinclusieve landbouw. Wij streven namelijk naar een gebiedseigen, vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.” De NFW heeft vanuit de streekagenda ANNO, het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Noordoost-Fryslân, het project ‘verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’ uitgevoerd. Met dit project is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een solide economische basis te leggen onder deze vorm van duurzame landbouw. De enquête is een vervolg hierop. Online Van Vulpen: “Het project levert een aantal interessante en kansrijke mogelijkheden op. De potentie op een verdiencapaciteit is er, daarvoor moeten we nog wel enkele stappen zetten. De projectresultaten willen we toetsen met de enquête, die we onder boeren, beleidsmakers en gebiedspartners verspreiden. Met de uitkomst ervan kunnen we goed onderbouwd en met voldoende draagvlak verder werken aan de ontwikkeling van verdienmodellen.” Vanaf maandag 24 april krijgen alle agrarische ondernemers in de Noordoost-Fryslân en andere partijen per e-mail een link toegestuurd waarna ze de vragenlijst online kunnen invullen.