Lintje voor Jan Numan, Machiel Mulder en Thea Klaver-de Boer

Kollum - Op woensdag 26 april 2017 ontvingen drie inwoners van Kollumerland tijdens de Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Bearn Bilker. Zij mogen zich allen Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Jan Numan (71) Kollum De heer Numan is sinds 1982 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Kollum. Decorandus verzorgt onder andere de kerkradio bij de kerkelijke gemeente als geluidstechnicus. Daarnaast beheerde hij de ledenbestanden, stelde de kerkboekjes samen en maakte deel uit van de commissie verkiezing ambtsdragers. Daarnaast is de heer Numan ouderling en lid van het college van kerkrentmeesters. Sinds 1999 stelt de heer Numan een film samen over Kollum, van oude filmbeelden die zijn vader nog had gemaakt. Van 2003 tot 2015 was de heer Numan als docent van een computercursus betrokken bij Seniorenweb Noordoost Friesland. Vanaf 2010 is de heer Numan bezig met een film over de bevrijding van Noordoost-Friesland. De vader van decorandus heeft beelden gemaakt over de bevrijding van Noordoost Friesland. Deze beelden zijn door de heer Numan gedigitaliseerd en bewerkt en vervolgens beschikbaar gesteld aan het project “Oorlog in blik” van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Machiel Mulder (65) Burum In 1980 heeft de heer Mulder de peuterspeelzaal te Munnekezijl opgericht. Van 1980 tot 1988 was decorandus bestuurslid van de basisschool in Burum. Van 1985 tot 2014 was de heer Mulder vrijwilliger en bestuurslid van de Gereformeerde kerk Burum-Munnekezijl-Warfstermolen. De heer Mulder was actief als ouderling en voor het jeugdwerk, lid van de commissie van beheer en leiding van de bijbelstudiegroepen. Sinds 2007 is decorandus voorzitter van de zendings-en evangelisatiecommissie. Van 1995 tot 2000 en van 2008 tot heden is de heer Numan actief als vrijwilliger en bestuurslid van dorpshuis Toutenburg. Van 2003 tot 2015 was decorandus actief als vrijwilliger bij Fietsvrienden Lauwersland. Hij zette fietstochten uit en was verkeersregelaar. Van 2010-2015 was de heer Mulder secretaris en later ook voorzitter van Stichting Dorpsbelangen. Sinds 2015 is de heer Mulder bij stichting Opvangboerderij Het Lichtpunt. Decorandus zamelt tweedehands goederen in voor de verkoop.           Thea Klaver-de Boer (70) Kollumerzwaag Sinds 1972 is mevrouw vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Kollumerzwaag. Decorandus was leider van de jeugdkerk en het jeugdwerk. Daarnaast hield mevrouw zich bezig met de verspreiding van het kerkblad en het maken van het orgelrooster. Ook organiseerde decorandus Kerkenpad en was zij lid van de DDR-groep partnergemeente Leegebruch, de commissie dienst te velde en lid van de zendingscommissie en kerkvoogd. Op dit moment is mevrouw koster van de kerkgemeenschap. Van 1973-1979 was mevrouw voorzitter van de vrouwenbond te Kollumerzwaag. Sinds 1974 is mevrouw leider van de gymnastiekgroep te Kollumerland. Sinds 2000 is mevrouw vrijwilliger bij de begraafplaats van de Hervormde Gemeente Kollumerzwaag. Zij houdt zich bezig met de financiële administratie en onderhoudt mevrouw contact met de familie van de overledene, de begrafenisondernemer en is zij aanspreekpunt voor nabestaanden over onder andere de grafrechten.