Kollumergelegenheidskoor zingt in Meckama State tijdens Koningsdag

Kollum - Het Kollumergelegenheidskoor trad vandaag op in Meckama State.Dit gelegenheidskoor bestond uit leden van De Beurtskippers en uit de Kollumer leden van het Amusementskoor Haven in Zicht uit Burum. Het was een fantastische middag voor de aanwezigen en het koor. Het koor genoot zichtbaar van het optreden en ook de beide accordeonisten Ale de Vries en Lieuwe de Jong speelden de sterren van de hemel. Na een welkom van Jetty Teeninga, voorzitter van het oranjecomité, werd als eerste het Wilhelmus gezongen.

Voor de pauze werden verschillende liederen gezongen: Het lied van de IJssel, Aloha oe en Fannacht hie ik in frjemde dream. Dit lied van Piter Wilkens bezingt de wens om op wereldschaal vrede te brengen. Na de liederen Hert fan Fryslân en  Syn leafde foar see met als solist Geert Dijkstra werd het lied Droomland gezongen. De solisten Riki Mulder en Tineke Dijkstra gaven samen met het koor een prachtige vertolking van dit lied. The Fields of Athenry, in de uitvoering van de Beurtskippers bezorgde kippenvel bij menig luisteraar. Als laatste voor de pauze werd Que sera, sera gezongen. In de pauze kregen de aanwezigen een hapje en een drankje. Na de uitslag van de gehouden verloting ging het gelegenheidskoor verder. Sofietje, Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen, Als de klok van Arnemuiden ( met aan de bel Jan Hoving), West zuid west van Ameland en Meisje ik ben een zeeman volgden elkaar in een rap tempo op. Er werd afgesloten met een Fryske Medley en It Frysk Folksliet. Als toegift werd nogmaals Hert fan Fryslân gezongen. Een prachtige en zeker voor herhaling vatbare middag. FOTO'S SAKE BEERSTRA