Route Bevrijdingscolonne 6 mei door Noordoost Friesland

ALDTSJERK -  Na het overweldigend succes van vorig jaar, wordt zaterdag 6 mei weer een tocht door Fryslân gereden met de historische voertuigen van Keep Them Rolling. 

Aldtsjerk is dit jaar verzamelplaats voor de grootste rijdende colonne van voertuigen van KTR door Fryslân. De voertuigen worden vanaf zaterdag 6 mei om 9.00 uur verwacht op landgoed de Klinze aan de van Sminiaweg 32 te Aldtsjerk. Hier kunnen de voertuigen worden bekeken door belangstellenden en is er muziek en een horeca- stand aanwezig. Om 10.00 uur geeft de colonneleider het signaal om te vertrekken voor een tocht door Noordoost Fryslân. Deze route is uitgezet door leden van Keep Them Rolling. Dit jaar is gekozen voor een route langs Wad, Stad en Wouden'. De vijftig voertuigen komen om 16.00 uur het park van de Klinze in Aldtsjerk weer binnenrijden. Ze zullen worden binnengehaald door de Big Band Leeuwarden in samenwerking met de Andrews sisters. De voertuigen kunnen hier worden bezichtigd en het bevrijdingsfeest zal vervolgens losbarsten met een speciaal ingestudeerd 40-45 repertoire van de Big Band wat gratis toegankelijk is voor publiek. Grootste colonne door NOF Er is een tocht uitgezet die door de kernen van verschillende dorpen gaat, dit om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het rijdende museum. De route: Aldtsjerk , vertrek 10:00 Van Sminiaweg Burdaard, aankomst 10:15 via Steenendamsterweg Wanswert, via Wanswerterdyk Ferwert, aankomst 10:30 via Foswerterstrjitte / Hoofdstraat / Hegebeintumerdyk Blija, aankomst 10:45 via Botebuorren / Voorstraat / Hoofdstraat Holwerd, aankomst 11:10 via Medwerterwei / Ljouwerterdyk / Foarstrjitte / W. Dykstrawei / Polewei Ternaard, aankomst 11:45 via ’t Skoar / Wjuk / pauze Ternaard, vertrek 12:30 via Nesserweg Oosternijkerk, aankomst 12:55 via Griene Wei / De Buorren / Munewei Niawier, aankomst 13:15 via Siercksmawei / Auck Doniastrjitte / Metslawier, via Mearswei / Staionswei / Balthasar Beckerstrjitte / Dongerawei Ee, aankomst 13:30 via Humaldawei / Stienfeksterwei Westergeest, aankomst 13:50 via Weardebuorsterwei / Eelke Meinertswei Kollumerzwaag, via Triemsterloane / Foarwei De Westereen, aankomst 14:05 via Foarwei / Foarstrjitte / Miedloane Walterswâld, aankomst 14:20 via De Broekloane Damwâld, 14:20 via Doniaweg / Haadwei Dokkum, aankomst 14:40 via Parklaan / Woudweg / Keppelstrjitte / De Dijk / Diepswal / Op de Hoogte / Koornmakt / Boterstraat / Markt pauze Dokkum, vertrek 15:30 van Markt / Hogepol / Hanspoort / Altenastreek / Rondweg West / Birdaarderstraatweg Sibrandahûs, aankomst via Birdaarderstraatweg / Klaerkampsterwei / Burdaard, aankomst via Dokkumerstraatweg / Kolkhuizerweg / Tuskendammen / Aldtsjerk, aankomst 16:00 via Wearbuorren / Klaas Douwesweg / Van Sminiaweg