Belangstelling voor AED-netwerk

Kollumerzwaag - Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster en initiatiefnemer Erik Visser nodigden inwoners van de beide dorpen uit voor een informatiebijeenkomst over het AED-netwerk van de dorpen. Deze bijeenkomst vond plaats op dinsdag 2 mei in dorpshuis De Trije Doarpen te Kollumerzwaag. De eerste AED hangt buiten aan het gebouw bij PTH met een buitenkast er omheen. AED-eigenaren in Kollumerzwaag zijn: V.V. Friese Boys, Fysiotherapie, De Trije Doarpen, PTH, Taxi NOF, de Lichtpunt boerderij, Bosma auto's, Autobedrijf Van der Ploeg.

Op deze avond was er aandacht voor kennismaking met AED-eigenaren en burgerhulpverleners van de beide dorpen, informatie over de lokale situatie wat betreft de beschikbaarheid van de AED's en was er algemene informatie over Fryslân Hartveilig. Mochten er meer mensen in het bezit zijn van een AED maar nog niet in bovenstaande rijtje staan worden zij verzocht om contact op te nemen met pb@kollumerzwaag.nl Een aantal AED-eigenaren heeft aangegeven hun AED ook ’s nachts beschikbaar te willen stellen, nadat hun AED in een buitenkast geplaatst wordt. De meeste AED-eigenaren hebben hun AED aangemeld bij het landelijke netwerk van Hartslagnu.nl. Hiermee wordt er via de meldkamer (nadat er 112 gebeld is) een sms gestuurd naar mensen die met een AED kunnen werken, om de AED op het betreffende (AED-)adres op te halen en naar het slachtoffer te gaan. Momenteel zijn er 34 burgerhulpverleners in Kollumerzwaag en 1 in Veenklooster actief. Ook was er voor de nieuwe burgerhulpverleners de mogelijkheid om zich meteen op deze avond aan te melden bij Hartslagnu.nl. FOTO'S SAKE BEERSTRA