Friese dorpsliederenserie primeur met Lytse Sjoerd

Mûnein - Een plaquette met een liedtekst van ‘Lytse Sjoerd’ op een zwerfsteen bij het haventje in Mûnein is zaterdagmiddag officieel onthuld in het bijzijn van nazaten van hem.

Lytse Sjoerd is de naam waaronder de geboren Mûneinder Sjoerd de Vries (1902-1985) wijd en zijd bekendheid genoot. Als ceremoniemeester fleurde de boerenarbeider van professie vooral in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw menig bruiloft op in noordoost-Fryslân en onder meer Leeuwarden. Nog aldoor kennen ouderen de veelgevraagde act ‘Gepke mei de bôlekoer’ die hij uiteraard verkleed als vrouw ten tonele bracht. “Yn ‘e Mûnein sa wurdt der sein dêr is wille fan ’t begjin oant oan ‘e ein’’, is als beginregels van een populair lokaal liedje van hem op de plaquette weergegeven. Het initiatief is afkomstig van de Wurkgroep Taal Tytsjerksteradiel die elk dorp in de gemeente een eigen dorpslied wil geven. Op haar beurt kan dit meewerken aan het verder promoten van de Friese taal of de belangstelling hiervoor opwekken van de zijde van ook toeristen en recreanten. De respons op de actie van de werkgroep is overigens mager geweest. “Yn Burgum bygelyks”, zo vertelde Jan Jongsma zaterdag bij de onthulling over zijn eigen woonplaats, “dêr wol it net sa. De belangstelling is der wol yn de lytsere doarpen lykas Mûnein. Yn Mûnein begjint eins de fiktoarje”. De komende tijd zal de organisatie zich beraden op een volgend dorp, want het idee blijft levendig over het opzetten van een gemeentebrede serie dorpsliederen. TEKST EN FOTO JELLE RAAP