PvdA: ‘Betalen werknemers De Centrale As niet onnodig vertragen’

Leeuwarden - De PvdA is verbaasd dat uitzendbureau Pro.Kon/Ak Verpakkingen het onderzoek van de arbeidsinspectie naar de misstanden bij De Centrale As in twijfel trekt. Remco van Maurik en Roel de Jong vragen opheldering aan gedeputeerde Sietske Poepjes. “We willen weten of de provincie Fryslân waarde hecht aan het ‘bewijs’ van het uitzendbureau en wat het betekent voor de beloofde betaling van de onderbetaalde werknemers”, zo verklaren de Statenleden. “De PvdA vindt dat de gedeputeerde niet akkoord moet gaan met vertragingstactieken en juist de uitbetaling van de lonen moet bevorderen.”

Afwijkende onderzoeken Bij monde van advocatenkantoor Koerselman Advocaten, zegt het uitzendbureau bewijs te hebben dat, rondom De Centrale As, alle cao-verplichtingen zijn nageleefd. Vakbond FNV en het rapport van de arbeidsinspectie spreken dit tegen. De PvdA noemt het verbazingwekkend dat de onderzoeksresultaten zoveel van elkaar afwijken. Daarom vragen Van Maurik en De Jong zich af wat er gebeurt als Pro.Kon/Ak Verpakkingen bij het standpunt blijft dat er niks aan de hand is. Moreel verantwoordelijk “Wij gaan er vanuit dat de uitbetaling geen onnodige vertraging oploopt”, aldus Van Maurik en De Jong. Tijdens het politieke debat op 15 februari zei gedeputeerde Poepjes dat zij zich „moreel verantwoordelijk voelde” voor de misstanden. Ook werden er diverse toezeggingen gedaan en moties aangenomen door Provinciale Staten om zo snel mogelijk samen met de aannemers tot een passende oplossing te komen. De PvdA verwacht voor eind mei duidelijkheid te krijgen over de betaling van de werknemers.