Optreden Amusementskoor Haven in Zicht in Meckama State

Kollum - Op donderdagmiddag verzorgde het Amusementskoor Haven in Zicht uit Burum, een optreden in Meckama State te Kollum.

Het koor werd begeleid op de accordeon door Joze Boon en Truida van Santen. Het werd een zeer afwisselend optreden voor de aanwezigen en het koor. Het koor zong diverse liederen, zoals “Home on the Range”, “Sofietje”, Droomland, Que sera sera en “Fannacht hie ik in frjemde dream”. Mieke Baars las een gedicht voor en de bewoners stelden ook dit zeer op prijs. Daarna zongen Riki Mulder en Geert Dijkstra de solo’s bij het lied “One way wind” een prachtige vertolking. Ook de liederen “The Fields of Athenry” en “Droomland”, met als solisten Tineke Dijkstra en Bouke Zijlstra, kregen een warme ovatie. Na de pauze werd volop meegezongen en aan het eind volgde een welverdiend applaus en de aanwezigen waren unaniem van oordeel: Het Amusementskoor uit Burum mocht nog wel een keer komen. Tjeerd Smits vertolkte het zo: ”It wie in geweldige middei”. “Entertainer en dirigent” Geert Dijkstra had lovende woorden voor de vele vrijwilligsters van “Meckama State”. Het was zeer goed verzorgd. Deze muzikale middag werd mede mogelijk gemaakt door: Ale de Vries Beheer uit Kollum, Geert Veenstra, timmerwerk en meubelmaker uit Kollum en Thijs de Vries, timmer- en interieurbouw, uit Kollum. Het Amusementskoor is bezig met het verzorgen van een muzikale middag voor verzorgingshuizen in de regio Noard-East Fryslân. Dit tegen een gereduceerde prijs omdat de ouderen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen. Wie ook een optreden wil sponsoren kan contact opnemen met Heerco van der Galiën, de penningmeester van het koor. Zie daarvoor de website. Dit was het laatste optreden voor de vakantie, op 21 juni wordt er in Burum een open repetitie gehouden om 20.00 uur in Dorpshuis Toutenburg te Burum. Na de zomervakantie volgt een optreden in Talmahiem te Feanwâlden op 19 september. ’s Avonds van 19.00 tot 20.30 uur. Foto's: Lolke Jousma