Grootste zonnepark van Fryslân geopend

Kollum - Op vrijdagmiddag 12 mei is onder veel publieke belangstelling het grootste zonnepark van Fryslân in Garyp geopend. Het park is op een unieke manier tot stand gekomen via een burgerinitiatief vanuit de dorpsgemeenschap van Garyp. Na een inleidende speech door  Arno Brok, de Commissaris van de Koning in Fryslân is door de onthulling van de naam de “Griene Greide” door gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Houkje Rijpstra het park  officieel in gebruik genomen. Het grote zonnepark van 6 hectare en ruim 27.000 zonnepanelen kan jaarlijks zo’n 1.700 gezinnen van stroom voorzien.

Voormalige vuilstortlocatie Samen met GroenLeven uit Heerenveen is in Garyp op de voormalige grofvuillocatie een geweldig maatschappelijk project tot stand gekomen. Het braakliggende terrein krijgt door het zonnepark een nieuwe functie; een duurzame functie. Door de expertise van GroenLeven en het doorzettingsvermogen van het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp kon het initiatief ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Zowel de gemeente Tytsjerksteradiel alsook de provincie Fryslân hebben dit initiatief gesteund. 300 GvO’s cadeau voor de gemeente Tytsjerksteradiel Vanaf 1 februari zijn er inmiddels ruim 1,5 miljoen kWh’s geproduceerd. Voor elke 1000 kWh geproduceerde stroom wordt door CertiQ (ministerie van EZ) een Garantie van Oorsprong (GvO) afgegeven. De verwachte jaarproductie van 6 miljoen kWh zal dus ruim 6.000 GvO’s opbrengen die zo veel mogelijk worden verkocht in Garyp en omgeving. Ook de gemeente Tytsjerksteradiel neemt als grootverbruiker GvO’s af van dit zonnepark. Ruim de helft van de gemeentelijke vergroening wordt betrokken van de ‘Griene Greide’ in Garyp. Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft tijdens de openingsceremonie de eerste 300 GvO’s gratis aangeboden aan wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. Regionale stroom voor omwonenden De door het zonnepark geproduceerde stroom wordt geleverd aan het Nederlandse bedrijf Eneco. Binnen de doelstelling van Eneco wordt samengewerkt met coöperatieve initiatieven om met elkaar verduurzaming te realiseren. Zo wordt bij Garyp de geleverde stroom samen met Coöperatieve Energieleverancier in het Noorden, Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD)  zo veel mogelijk in de regio afgezet, om daarmee de kringloop (productie én afzet) dicht bij huis te houden. Om uit te leggen hoe dit proces precies werkt, organiseerde de coöperatie op de openingsdag vanaf 17:00 uur Open Huis voor de dorpsbewoners van Garyp en Sumar en andere belangstellenden. Hierbij werd tekst en uitleg gegeven door de initiatiefnemers. Vele dorpsbewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ‘eigen’ zonnepark te bezichtigen. Duurzame toekomst Gjalt Benedictus, initiatiefnemer zonnepark; “ Het park geeft ons meer dan duurzame energie. Ook geeft het in ons dorp en in de regio werkgelegenheid, we stimuleren de lokale economie en laten inkomsten uit het park ten goede komen aan (sociaal) duurzame doelen in de dorpsgemeenschap. Mijn uiteindelijke doel is dat ik graag zie dat mijn kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben. En dan moet je gewoon “doen”… en wij “hebben gedaan.” Foto: Tade Smedes