Nieuw boekje van Tomke over eerlijke handel

De Westereen - Het kleine mannetje Tomke speelt de hoofdrol in een nieuw boekje over eerlijke handel. Het boekje is geschreven door Riemkje Pitstra en is geschreven in opdracht van de werkgroep fairtrade Dantumadiel. Het boekje werd zaterdag gepresenteerd in Het Badhûs in De Westereen.

De werkgroep fairtrade Dantumadiel had de wens om iets te doen om kinderen duidelijk te maken hoe belangrijk eerlijke handel is. Zij legden contact met de Afûk en zo werd het idee voor een Tomke-boekje geboren. Zaterdag werd er een peuterfeest gehouden om te vieren dat het Tomke-boekje klaar is. Peuters en hun ouders uit de DDFK-gemeenten werden uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Meer dan dertig peuters gaven hier gehoor aan. Na een voorstelling over een bananenfeest met Tomke door schrijfster Riemkje Pitstra kwam Tomke in hoogsteigen persoon langs om het eerste exemplaar van het boekje uit te reiken aan wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel. De DDFK-gemeenten en de provincie Fryslân hebben het project ondersteund. Het tweede en derde exemplaar waren voor wethouder Paul Maasbommel van de gemeente Kollumerland c.a. en wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel. Voor de leden van de werkgroep Fairtrade Dantumadiel waren er bloemen. Na de overhandiging van de eerste boekjes gingen de peuters samen dansen en konden ze met Tomke op de foto. Na afloop van het peuterfeest kregen alle peuters een Tomke-boekje mee naar huis. De provincie zorgt ervoor dat de boekjes worden verspreid via de bibliotheken. Daar zijn de boekjes binnenkort gratis op te halen. Tekst en foto's Johanna Kommerie