Nieuw boek: Van Heemstra Friese adel

Kollum - Op 20 mei verschijnt bij Bornmeer 'Van Heemstra Friese adel'. In dit boek vertelt Ko van Geemert de geschiedenis van het adellijk geslacht Van Heemstra, waarbij een groot aantal Van Heemstra’s de revue passeert. Van stamvader Taecke – omstreeks 1470 geboren – tot theatermaakster en schrijfster Marjolijn – geboren in 1981.

In een zestal hoofdstukken, voorzien van vele illustraties en zeventien stambomen, volgt de auteur het leven van een divers gezelschap familieleden, in soms stormachtige perioden in de vaderlandse geschiedenis.

Zoals Schelto, die een grote rol speelde bij de grondwetsherziening in 1848; filmster Audrey Hepburn; verzetsstrijder Wido; Frans, die na de oorlog ‘foute’ Nederlanders om zeep wilde helpen; en Feyo, die een zeer opvallend boek schreef – om maar een kleine greep te doen.

Het boek probeert een antwoord te geven op de vragen 'Wat betekent het om een Van Heemstra te zijn?' en 'Wat betekent het om van adel te zijn?' 

Ko van Geemert (1950) schreef over uiteenlopende onderwerpen als onderwijs, reizen, sport, poëzie, geschiedenis. In 2016 publiceerde hij de vierde druk van De Plantage Een literaire wandeling, door de Amsterdamse buurt waar hij geboren is en nog steeds woont. In datzelfde jaar ontving hij de Andreaspenning vanwege zijn verdiensten voor Amsterdam.