Leerlingen JJ Boumanschool op werkbezoek

Dokkum - Leerlingen van de eindfase van de JJ.Boumanschool uit Dokkum zijn afgelopen week op werkbezoek geweest bij verschillende bedrijven uit de regio.

De nadruk in de eindfase ligt geheel op uitstroom naar werken. Via interne en externe stages kunnen de leerlingen zich hier alvast op gaan oriënteren. Voor een nog verdere verbreding op werken, wordt jaarlijks in deze fase een excursieweek georganiseerd. Door het stagebureau van school worden verschillende bedrijven benaderd, met een verzoek of zij mee willen werken aan deze excursieweek. Gelukkig werd dit verzoek ook dit jaar door veel bedrijven positief gehonoreerd en konden leerlingen kiezen uit een breed scala van bedrijven. De bezochte bedrijven waren: Koopmans lakfabriek in Marrum, Zorgcentrum Meckema State in Kollum, Design Bouw Chalets in Dokkum, Visafslag op Lauwersoog en Slachtbedrijf Kamminga in Surhuisterveen. De school stelt het zeer op prijs dat bedrijven mee willen werken en de leerlingen hiermee een kijkje geven achter poorten, die anders gesloten blijven. Naast een verbreding is het ook goed om te laten zien dat werken niet altijd alleen maar leuk is, maar er vooral ook soms hard moet worden gewerkt voor het verdiende loon.