Gezellig weerzien na 53 jaar

Kollum - Bij het bekijken van een reüniefoto van een klas, die lang geleden schoolging naar de monumentale, inmiddels afgebroken Christelijke Lagere School aan de Eskesstraat, kwamen Willy van der Kloet en Pietie Groen op het idee een dergelijke reünie te organiseren.

Toen ze oud-klasgenoot Eelke de Boer tegenkwamen en vertelde over dit idee werd tot actie besloten. Uitgangspunt vormde een foto van klas 5, aangevuld met leerlingen die tussentijds deel uitmaakten van deze groep die tussen 1958 en 1964 op school zat. Afgelopen zaterdag was het zover. Achtentwintig klasgenoten hadden zich aangemeld en verzamelden zich ‘s middags in de Manolitobar in Kollum. Het werd een hartverwarmend weerzien na al die jaren. Tijdens het gebeuren werd er evenwel ook stilgestaan bij de vijf veel te jong overleden klasgenoten. Voor hen werden kaarsen ontstoken. Tot grote vreugde van de klasgenoten was hun favoriete leerkracht van toen, meester Dijkstra, die zijn vrouw had meegenomen, aanwezig op deze dag. Dat deze dag een succes was blijkt uit het feit dat er al plannen gemaakt werden voor een volgende reünie. Namen bij de foto Staand van links naar rechts: Marinus Valkema, Lieuwe Folkertsma, Anne Kremer, mevrouw Dijkstra, Aagtje Kempenaar, Klaas van der Veen, Folkert Jan Bandsma, Pietie Groen, Hennie Agema (niet goed zichtbaar), Jannie Sijtsma, Ruurdtje Vellenga, Nico Keizer, Enny Smedinga, Nellie van der Horn, daarachter Jenne Wierstra, Alie Zeldenrust, Bartele Postumus, Klaasje Edema, Eelke de Boer, Ruurdtje Bosma, Baukje Hogendorp, Ineke Boersma, Geertje van Kammen en Sietske Visser. Zittend van links naar rechts: Meester Dijkstra, Siep Poortinga, Nelleke de Boer en Willy van der Kloet. Niet op de foto: Sietie Boekholt en Bertha Agema. Foto: Sake Beerstra