Balkons van woningen in Damwâld onveilig

Damwâld -  Thús Wonen laat onderzoek uitvoeren naar de constructieve kwaliteit van betonnen balkons en galerijen van de woningen uit haar bezit, die gebouwd zijn voor 1975. Dit is een door het Rijk opgelegde verplichting aan eigenaren van woongebouwen, die afgerond moet zijn voor 1 juli 2017.

Dit onderzoek wordt in delen uitgevoerd. Uit de eerste resultaten van het onderzoek bij eengezinswoningen blijkt, dat niet alle balkons voldoen aan de huidige eisen, die volgens de wet (het Bouwbesluit) gesteld worden. Het gaat in dit geval om de balkons van 94 woningen in Damwâld. Uit het onderzoek valt af te leiden dat voor bewoners geen direct gevaar bestaat. Zij kunnen in hun woningen blijven wonen. Om echter alle kansen op een incident te voorkomen, sluit Thús Wonen de balkons op de bovenverdieping als voorzorgsmaatregel af. Samen met de bewoners wordt overlegd hoe dit gebeurt. De betrokken huurders worden gecompenseerd voor de (tijdelijke) afsluiting van hun balkons. Daarnaast inventariseert Thús Wonen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de balkons ook op langere termijn te garanderen.