Ingezonden: Nieuw tracé De Skieding van groot belang voor economie en leefbaarheid

Surhuisterveen - 'Als ondernemers en overheden in Noordoost Fryslân zijn wij zeer teleurgesteld in het voorstel van GS om geen nieuw tracé aan te leggen, maar te kiezen voor opwaardering van De Skieding. 

Na al die jaren van overleg met de provincie, samen met de Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, die de belangen behartigt van 13 ondernemersverenigingen (1200 bedrijven) een wel heel magere oplossing, die totaal voorbij gaat aan de economische belangen van het bedrijfsleven. De ONOF spreekt namens veel ondernemers die belang hebben bij een echte verbetering van deze verbindingsweg. Toekomst Al een aantal jaren werken de zes gemeenten, de provincie en Wetterskip Fryslân samen met ondernemers en maatschappelijke partners aan een gezonde toekomst van Noordoost Fryslân. Hiervoor is de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld; een Agenda met concrete projecten en opgaven die bijdragen aan de leefbaarheid. De urgentie blijkt doordat onze regio vorig jaar door het Rijk officieel tot krimpregio is aangewezen.Er is inmiddels veel bereikt voor onze inwoners en kinderen. Denk aan Kollum Watersportdorp, het stationsgebied Buitenpost, ‘Kansen in Kernen’ in de dorpen waar na de aanleg van de Centrale As minder verkeer doorheen komt. Altijd in het belang van de leefbaarheid en economische groei. Doorstroming En om economische groei gaat het hier. Met dit voorstel wordt hieraan volledig voorbijgegaan. De Skieding is een belangrijke verbindingsweg voor het verkeer tussen de A7 en de regiokernen Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen. Dagelijks rijden vele inwoners uit dit gebied over De Skieding richting de A7. Inwoners die werken bij bedrijven die zich in onze regio hebben gevestigd en hier ook willen blijven mits de bereikbaarheid in de toekomst wordt geborgd. Wij pleiten voor een snellere verbinding en betere doorstroming van het verkeer en daardoor een grotere verkeersveiligheid. Dus geen vermenging met landbouwverkeer, geen afvalcontainers bij de weg en postbezorgers die van woning naar woning moeten. In de variant die nu voorligt is het veiligheidsaspect het minst meegenomen. Een nieuw tracé komt juist ten goede aan de veiligheid en zorgt voor een beter ondernemersklimaat. Het afwaarderen van het huidige tracé bevordert bovendien het woongenot van aanwonenden. Na alles wat tot nu toe is bereikt kan het toch niet zo zijn dat de provincie ervoor kiest om De Skieding slechts op te waarderen? Een nieuw tracé is van groot belang voor de economie en de leefbaarheid in onze prachtige regio!' Namens de ONOF Tom de Boer, voorzitter Namens de zes samenwerkende Noordoost Friese gemeenten Jelle Boerema, wethouder Kollumerland c.a. Jouke Spoelstra, wethouder Achtkarspelen