Natuurlijk Bûtefjild is klaar

Feanwâlden - Vrijdag 2 juni was de feestelijke oplevering van gebiedsontwikkeling Bûtefjild. Na tien jaar plannen maken en herinrichten is het gebied klaar. Ruim tien jaar geleden bestond het gebied ten noorden van Feanwâlden met name uit landbouwgrond. Nu kenmerkt een groot deel van het gebied zich door prachtige natuur: vogeltjesland, meertjes en moerassen. Bijzonder is dat voormalige boeren uit het gebied en andere particulieren veel van de nieuwe natuur beheren.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “ ’t Bûtefjild leit yn it Natuernetwerk Nederlân (NNN). Dêrom hiene wy as provinsje de taak om de natuer te behâlden en fuort te sterkjen. Dat betsjutte in soad, ek foar de boeren yn it gebiet. Sûnder harren wie it nea slagge. Ekstra moai is dat in protte  fan harren de omfoarme lânbougrûn sels beheare.” Kansen voor de natuur, landbouw en recreatie Voor de aanleg van 200 hectare nieuwe natuur zijn drie boerderijen verplaatst. Daarbij is de waterhuishouding voor de nieuwe natuur en de bestaande landbouw flink aangepast. De natte, open gebieden bieden een perfect leefgebied voor onder andere watervogels, libellen en de heikikker. In de moerasoevers ontwikkelen zich verschillende rietsoorten, zoals de lisdodde, mattenbies en de veenwortel. Dankzij nieuwe wandel- en fietspaden kunnen ook mensen genieten van het prachtige Bûtefjild. De parkeerplaatsen in het gebied maken het tevens goed bereikbaar. Kunstwerk de Skosse Gedeputeerde Johannes Kramer onthulde tijdens de oplevering samen met de voorzitter van de gebiedscommissie Arjen Bilijam het kunstwerk “de Skosse fan ’t Bûtefjild”. De Skosse is een zitplek die de relatie symboliseert tussen het verleden, heden en de toekomst. In de ijstijden zijn veel stenen vanuit Scandinavië in het gebied terecht gekomen. Dit gegeven diende als inspiratie voor de zitplek. Het symboliseert een ijsschots waarin de stenen uit het gebied de zitplekken vormen. Samenwerkende partijen In 2002 stelde de provincie de gebiedscommissie Bûtefjild in. Vertegenwoordigers op het gebied van natuur, landbouw, water en recreatie maakten gezamenlijk plannen en adviseerden de provincie over de inrichting van het gebied. Verder is samengewerkt met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Bûtenfjildwykein – kennismaken met natuurgebied ‘t Bûtefjild Op zaterdag 10 en zondag 11 juni organiseert de provincie Fryslân samen met de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel het Bûtenfjildwykein. In ’t Bûtefjild zijn allemaal activiteiten te beleven voor jong en oud. Onder andere een fotografieworkshop, een bootcampsessie of een kijkje op de boerderij. Waterliefhebbers kunnen kanoën, suppen of genieten van een rondvaart per boot. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina www.facebook.com/butenfjildwykein.