Van drukke weg naar 'het Wassenaar van Noordoost Friesland'

De Falom - Van zo'n 12.000 voertuigen die het dorp per dag passeerden, naar nog zo'n 1200 voertuigen per dag. In De Falom is men er inmiddels een beetje aan gewend, al moet men er nog steeds goed uitkijken. "We moeten nu niet meer uitkijken voor auto's, maar voor fietsers!" aldus een dorpsbewoner.

Vrijdagmiddag werd in De Falom de heringerichte weg geopend door gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel. Samen met een aantal kinderen uit het dorp knipten ze een goudkleurig lint door. Er was gekozen voor niet zomaar een lint, maar een lint dat bij de opening van de Centrale As was gebruikt. Als teken van verbinding. Wethouder Roelof Bos sprak van 'het teruggeven van de weg aan het dorp'. "Ik praatte onlangs met een wat oudere man die in de jaren '60 had meegemaakt dat de brug in het dorp verbreed werd wegens het vele verkeer dat er langs kwam. Hij noemde dit toen een verbetering. Inmiddels is de brug juist weer een stuk smaller gemaakt. Hij noemde dit wederom een grote verbetering voor het dorp." Roelof Bos zelf was ook zeer te spreken over het aangezicht van De Falom zoals het dorp er nu bijstaat: "We noemen De Falom tegenwoordig het Wassenaar van Noordoost Friesland." Na het doorknippen van het lint onder de brug ging het gezelschap lopend naar het plein De Breedte. De naam van dit plein werd er onthuld door Gerda Bos, Popke Hoekstra en Jitske de Roos van dorpsbelang. Volgens het officiële programma zou ook de naam op het andere plein bij de brug vrijdagmiddag onthuld worden, maar wegens een uitvaart in het aangrenzende dorp Broeksterwâld waar veel Falomster naartoe gingen, werd ervoor gekozen om deze naam later op de middag te onthullen. Deze naam was namelijk middels een wedstrijd tot stand gekomen en de bedenkster van deze naam kon 's middags niet bij de festiviteiten aanwezig zijn. 's Avonds tijdens de dorpsbarbecue werd de naam, 'De Omslach', alsnog onthuld. Het herinrichten van De Falom kon tot stand komen wegens de aanleg van de Centrale As. Samen met het dorp is intensief gewerkt aan een plan waarin De Falom op kon bloeien. Vanuit Dorpsbelang is een klankbordgroep samengesteld die zich met de herinrichting bezighield. In nauw overleg met zowel de provincie als de gemeente is het uiteindelijke ontwerp bepaald. De Falom is twee pleinen rijker geworden, en de brug heeft een uiterlijke update gekregen waardoor het nu een echt 'landmark' geworden is. Deze, en de naambordjes van de pleinen De Breedte en De Omslach, zijn ontworpen door dorpsbewoner Alle Pilat. De herinrichting van de Haadwei is een onderdeel van het project Kansen in Kernen. Doel van dit project is om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpen waar, dankzij de komst van de Centrale As, minder verkeer is te vergroten. Dit gaat om de dorpen Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij de planvorming. Kansen in Kernen is een project van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân. Binnen Dantumadiel worden ook Damwâld en Feanwâlden onder handen genomen. Tekst en foto's Johanna Kommerie