Buitenpost in teken van Wereld Food Festival in september

Buitenpost - Op zaterdag 23 september 2017 vindt het Wereld Food Festival plaats in Buitenpost.

Een festival met allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd door zo’n 50 vrijwilligers uit Buitenpost van Nederlandse en buitenlandse afkomst. Een optocht en ontdekkingstocht door Buitenpost, een podium met dans, muziek, mode en kunst en een Wereld Foodmarkt maken deel uit van het festival. Initiatiefnemers Annie Postma en Hennie Pilat-Duhoux uit Buitenpost en Jan de Boer uit Boelenslaan willen hiermee geld inzamelen voor biogasinstallaties voor drie middelbare scholen in Tanzania. Ook willen ze mensen met verschillende culturele achtergronden die in Buitenpost e.o.  wonen op een leuke en positieve manier met elkaar in contact brengen. Tanzania Het begon allemaal in februari 2016. Hennie Pilat-Duhoux maakte in die maand een tweeweekse reis naar Tanzania samen met Stichting Stipulae, die zich inzet om lokale kleine boeren en organisaties in Tanzania te helpen om hun landbouw of bedrijfsvoering op een ‘groene’ manier te professionaliseren. Eén van de projecten van Stipulae is om bij drie middelbare scholen biogasinstallaties te plaatsen. Nu stoken deze scholen voor hun energie hout dat ze uit de struikensavanne uit de omgeving halen. Deze energie is nodig om de maaltijden voor studenten en leraren te koken.  Maar herstel van de begroeiing blijft achterwege, zodat de omgeving van de scholen in woestijn verandert. Koken op gas uit biogasinstallaties, die gebruik maken van de ontlasting van studenten en leraren, is dan een perfecte oplossing om dit probleem te verhelpen. Restanten van de gaswinning kunnen dan gebruikt worden voor de aanleg en het instant houden van schooltuinen waar de scholen weer hun voedsel uit kunnen halen. De organisatie ‘Wilde Ganzen’ heeft dit project geadopteerd. Zij draagt financieel bij en zorgt dat het geld in stappen bij de scholen in Tanzania komt. Stipulae geeft zelf ook een grote bijdrage en zoekt geldschieters om dit mogelijk te maken.  “Met de opbrengst van het Wereld Food Festival kunnen we dit project weer een stap dichterbij brengen” , aldus Hennie Pilat-Duhoux . Verschillende culturen Buitenpost Tegelijkertijd lijkt het de initiatiefnemers geweldig  dat Nederlanders en buitenlanders in Buitenpost de contacten tussen elkaar versterken op een positieve manier. “Voedsel is hiervoor een prachtig middel en het verbindt”, vertelt Annie Postma. Het idee van het Het Wereld Food Festival was geboren met onder andere een foodmarkt waar mensen uit zeer veel verschillende culturen hun lekkerste kostje maken en laten proeven aan hun mededorpelingen. Zelf heeft Annie aan het Friesland College vele jaren buitenlandse studenten begeleid bij de inburgering en het volgen van een beroepsopleiding.  Annie: “Ik was direct enthousiast toen Hennie mij benaderde met dit idee. Met elkaar iets organiseren, ongeacht waar je vandaan komt, leren over verschillende culturen en elkaar versterken, dat sprak mij erg aan. Daar wilde ik graag mijn bijdrage aan leveren”. Vrijwilligers Samen hebben Annie en Hennie het idee verder uitgewerkt en inmiddels zijn er zo’n 50 vrijwilligers die meehelpen. Vrijwilligers met verschillende etnische achtergronden werken samen om alle activiteiten van het Wereld Food Festival tot een succes te maken. Inmiddels steunen ook een aantal organisaties het initiatief, zoals Stichting Stipulae, Friesland College, de drie basisscholen in Buitenpost en het Lauwers College. Ook de Gemeente Achtkarspelen steunt het initiatief en heeft een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de door haar ingestelde ‘Mienskipregeling’. De organisatie van het evenement is nog volop aan de gang. Te zijner tijd zal de organisatie meer details en het gehele programma van het Wereld Food Festival bekend maken. Mensen die mee willen helpen kunnen zich melden bij de initiatiefnemers.