Sponsoractie Kijlstra Ambulancedienst voor stichting Support Casper

Dokkum - Kijlstra Ambulancedienst Fryslân is bezig met een sponsoractie voor de stichting Support Casper, een stichting die zich bezig houdt met de behandeling en onderzoek naar alvleesklierkanker.

Om aandacht voor deze stichting te vragen brengen ambulancemedewerkers in de maand juni op een ludieke wijze door heel Friesland een AED van ambulancepost naar ambulancepost. In een estafette vorm worden er dertien trajecten afgelegd. Vanuit Dokkum brengt het personeel op 14 juni een AED wandelend en varend naar Metslawier, 15 juni gaan de medewerkers op de ambulancefietsen naar Holwerd en wordt de oversteek naar Ameland gemaakt. De AED ’s zijn beschikbaar gesteld door Kijlstra Ambulancedienst Fryslân. De AED op elke ambulancepost is dan voor de burgers beschikbaar mocht de ambulance in een dergelijke situatie onverhoopt bezet zijn. Naast het plaatsen van de AED ’s op elke ambulancepost en de aandacht voor deze stichting , willen de mederwerkers van Kijlstra Ambulancedienst ook graag geld voor de stichting Support Casper inzamelen. Via onderstaande site is het mogelijk om een donatie over te maken. Ook is het mogelijk tot 22 juni geld voor de stichting af te geven op de ambulancepost in Dokkum of Metslawier. De ambulancemedewerkers zorgen er dan voor dat het geld bij de stichting komt. Info/donatie: https://supportcasper-acties.nl/p/Support-Casper/Kijlstra-Ambulance-Groep-Fryslan (Wie specifiek team Dokkum/Metslawier wil steunen kan op deze site de donatie toewijzen aan   teamlid Theunis) De actie is ook te volgen op de facebookpagina van Kijlstra Ambulancegroep.