Het Bûtenfjild in tijdens wandeltocht

Feanwâlden -   Het Bûtenfjild onder Feanwâlden heeft flinke aandacht gehad door de oplevering van de Gebiedsontwikkeling Bûtenfjild en de elektrische vaarroute. Je kunt er nu prachtig wandelen. Vandaar dat Stichting De Schierstins op 24 juni een wandeltocht houdt met twee afstanden: tien en twintig kilometer.

Voor de 20 kilometer is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins aan de Haadstrjitte 1. De wandelaars die de 10 kilometer-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen. Om 16.30 uur dient iedereen binnen te zijn. Het Bûtenfjild was eeuwenlang een moerassige streek tussen de Trynwâlden, Dokkumer Wâlden en Feanwâlden. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is een groot deel van het resterende gebied ingepolderd. De Houtwiel, het Ottema-Wiersmareservaat en de Sippenvennen bleven natuurgebied, destijds ‘ûnlân’ genoemd door de boeren. Vanaf beginjaren ’90 streefde de overheid ernaar om de bestaande natuurgebieden van Nederland te verbinden om flora en fauna meer overlevingskansen te bieden: de Ecologische Hoofdstructuur. Voor het Bûtenfjild betekende dat de verbinding van de daar aanwezige moerassige gebieden. Boeren werden uitgekocht en er werd nieuwe natuur aangelegd, zoals Over de Wiel en De Klyndobbe. De wandelaars kunnen er volop van genieten omdat de route dwars door en langs de nieuwe natuur gaat. Bovendien kan een deel van de wandelaars met eigen ogen aanschouwen hoe het kleine dorpje De Falom door de dorpsvernieuwing – nodig vanwege de Centrale As – is opgeknapt en voor een groot deel in de natuur is komen te liggen. Inlichtingen over wandeltocht zijn te ontvangen bij Stichting De Schierstins, tel. 0511-472937 of via info@schierstins.nl.