De Aeikoer huldigt trouw ledendrietal

Drogeham - Vanaf de oprichting tot heden is Ritske Hofstede (85) uit Buitenpost lid van de kleindiervereniging De Aeikoer Buitenpost e.o. Voor zijn zeventigjarig lidmaatschap ontving hij vrijdag bij de jaarvergadering bij traditioneel de rozenkwekerij Hartholt te Drogeham een sierlijke verenigingsoorkonde en een bos kleurrijke bloemen.

Hofstede stond bijna 71 jaar geleden aan de wieg van de vereniging en is met tussenpozen ook altijd inzetbaar geweest als bestuurslid. “Ik wie noch mar sa’n jonkje doe’t ik him al koe”, vertelde penningmeester Herke Brinkman in een spraakmakende speech. “Alles wat ik foarlês haw ik fan dy heard en dus liich ik net”, grapte Brinkman. Hij omschreef de jubilaris als een volksman, een veldman en een man van de wereld.”Jo binne al in pear kear riddere en hawwe it heechste hân”, fluisterde voorzitter Arjan de Jong eerder de aanwezigen in. Een verwijzing naar Hofstede zijn optreden bij  André van Duin, zijn periode als speler in de hoofdklasse bij Cambuur en de wedstrijd waarin hij tegen de vermaarde Abe Lenstra speelde vormden kleurrijke draden in de korte rede. Hofstede heeft zich aldoor bezig gehouden met het fokken van konijnen en sierduiven. Ook Gerrit Landheer (61) uit Surhuisterveen en Jappie de Haan uit Drogeham (65) kregen een oorkonde en een bos bloemen cadeau. Zij zijn achtereenvolgens vijfentwintig en veertig jaar trouw lid geweest. Landheer legt zich nog aldoor toe op Friese hennen, terwijl Jappie de Haan eveneens onder de ‘pikemannen fan de klub’ kan worden geschaard. De eerstvolgende grote clubactiviteit betreft de decembershow in het pand van de rozenkwekerij dat feitelijk als thuishonk kan worden aangemerkt. Het bestuur wordt naast het recent toetreden van Auke de Boer uit Oudwoude geformeerd door Arjan de Jong uit Buitenpost (voorzitter), zijn dorpsgenoot Reimer de Vries (secretaris), Herke Brinkman uit Twijzel, Ryco Paulus uit Houtigehage, Albert Alma uit Drogeham en ‘goodold’ Ritske Hofstede. De oudste onder hen wil zeker doorgaan voor een volgend jubileum. “Fiifensântich jier? Dat moat kinne. Dat is noch mar krekt even trochsette’’. Tekst en foto's Jelle Raap