Kleine expositie over Garmt Stuiveling in Oudheidkamer Gerkesklooster-Stroobos

Gerkesklooster -  Het onlangs door de Historische Kring Gerkesklooster Stroobos geopende museum/oudheidkamer in de Hervormde Kerk te Gerkesklooster blijkt een enorm succes te zijn.

De stichting heeft al van vele oud-dorpsbewoners artikelen mogen ontvangen voor hun museum. Zo ontvingen ze onder andere van de kinderen van Anne Boonstra een hele oude munt van rond het jaar 1600 en van een ondernemer uit Twijzel een oude wrongelsnijder uit de beginperiode van de plaatselijke zuivelindustrie. Tevens kreeg men van oud-kerkenraadslid Piet Idsardi uit Kollumerzwaag nog een oude kloostermop. In samenwerking met de Stichting Keunstkrite Twizel en het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar heeft de stichting eind mei een lezing georganiseerd over de dichter en literator Garmt Stuiveling, die in 1907 in het toen nog Groninger Stroobos werd geboren. Van deze dichter heeft de stichting samen met de andere participanten in het museum een kleine expositie ingericht. Op zaterdag 17 juni hebben de bezoekers van het museum van 14.00 uur tot 17.00 uur nog de mogelijkheid om een aantal artikelen en dichtbundels van de dichter te bezichtigen. Daarna gaat het te bezichtigen materiaal weer terug naar Tresoar. Op deze middag is het dan ook voor dorpsbewoners weer de mogelijkheid om voorwerpen of artikelen mee te nemen voor het museum, die iets met de historie van het tweelingdorp te maken hebben. Wie vragen heeft over het museum kan contact opnemen met Klaas van der Schuit. (Tel. 0512-351959)