Clinics Martin Verkerk populair tijdens viering vijftigjarig jubileum TV Buitenpost

Buitenpost - Afgelopen zaterdag vierden leden en oud-leden van Tennisvereniging Buitenpost hun vijftigjarig jubileum op uitbundige wijze.

Dankzij een voortreffelijke organisatie, veel vrijwilligers, mooi weer, enthousiaste tennissers en veel toeschouwers kijkt de Buitenposter tennisclub terug op een bijzonder geslaagde dag. Alle aanwezigen werden voorzien van een badge ter herkenning, want het jubileum werd automatisch een weerzien van veel oud-leden. Met Martin Verkerk als publiekstrekker startte de clinic die werd bezocht door ruim vijftig deelnemers, variërend in de leeftijd van 7 tot 81 jaar. Zes groepen, verdeeld over vier banen wisselden iedere twintig minuten van baan. Na alle aspecten van de tennissport waren behandeld en beoefend kon iedereen zich vergapen aan de tennisdemonstraties. Het dubbelspel met Martin Verkerk en de dertienjarige Kjell de Hek (een Buitenposter tennistalent) tegen Joa Maliangkay (trainer) en Erwin Miedema (speler Buitenpost) eindigde in het voordeel van Martin Verkerk en Kjell de Hek. Hoewel Kjell in het enkelspel tegen Verkerk het onderspit moest delven kreeg Verkerk de overwinning zeker niet cadeau. Daarna ging iedereen met Martin Verkerk op de foto en men kon zich opmaken voor de officiële opening. Voorzitter Johan Miedema opende het officiële gedeelte met een korte toespraak, waarin hij alle genodigden, sponsors, donateurs, ereleden, leden, oud-leden en overige aanwezigen hartelijk welkom heette. De KNLTB afdeling Friesland werd vertegenwoordigd door Dhr. Schoon, die een plaquette en een bondsvlag overhandigde. Miep Spa, Martinus Dilling en Jolle Kronenburg, allen erelid oud-voorzitter, gingen in hun toespraken met leuke anekdotes in op de periode van 1967 tot begin jaren 2000. De jubileumcommissie, bestaande uit Griet Piersma, Alie Jansen, Marjolein Schraag en Theo van Asperen, werd nog even met een schitterende bos bloemen in het zonnetje gezet. Een gezellig borreluurtje volgde met lekkere hapjes. Heel veel oud-leden vonden elkaar in plezierige conversaties en mengden zich moeiteloos met alle aanwezigen. Het buffet met alleen leden en oud-leden was uitstekend verzorgd en werd genuttigd door ongeveer 125 deelnemers, die al converserend achter hun voorgangers de rijen vulden naar en langs het warme en koude buffet. Na de maaltijd gingen de voetjes van de vloer op de opzwepende muziek van Music PP, die de hele dag al voor de muzikale omlijsting van het jubileum had verzorgd. Dansende en pratende groepjes vormden zich en het bleef lang druk op het park, niet in de minste plaats door de prachtige zomeravond. De festiviteiten sijpelden door tot in de kleine uurtjes. De volgende dag stonden er weer (nagenoeg) dezelfde vijftiental vrijwilligers klaar om alles op te ruimen en in gereedheid te brengen voor het volgende evenement, het “Faber Installatietechniek Dubbeltournooi", dat maandag 12 juni van start gaat. Ook dat belooft weer een spektakel te worden.