Openluchtconcert van Changed in Westergeest

Westergeest - Het derde concert van Stichting TWA afgelopen zondag heeft dankzij het mooie weer plaatsgevonden buiten de kerk. De rockmuziek van Changed kwam hierdoor volledig tot zijn recht! Ruim veertig bezoekers hebben het concert bijgewoond en hebben genoten van geweldige muziek en prachtige zang. Changed, bestaande uit zangeres Anoek Mulder, drummer Tiemen Bakker, gitarist Rein Planting en gitarist Jouke Droogsma, betekent lekkere rockmuziek met directe teksten over van alles en nog wat, maar ook met een stukje verdieping.

Stichting TWA is in 2015 opgericht door een aantal dorpsgenoten uit de Triemen, Westergeast en Aldwâld (TWA). Het doel van de stichting is kort gezegd er mee voor te zorgen dat de twee kerken in de dorpen nog in lengte van jaren blijven bestaan. En dan worden in dit verband alleen de gebouwen bedoeld! Het belang daarvan is voor de dorpen immers groter dan alleen als plaats van samenkomst voor de protestantse gemeente. Beide gebouwen zijn niet alleen beeldbepalend maar zijn ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt van grote betekenis voor de dorpen. Voor de oprichters van de stichting houdt dat in dat niet alleen de protestantse gemeenteleden de instandhouding van de gebouwen moeten dragen maar dat alle dorpsgenoten daarin een verantwoordelijkheid hebben. Door de werving van donateurs en het organiseren van activiteiten, met name in de kerkgebouwen, probeert de stichting geld bijeen te brengen om op die wijze het College van kerkrentmeesters te ondersteunen bij het onderhoud aan de gebouwen. Door de donateursgelden en de giften na afloop van een tweetal concerten in 2016 heeft de stichting inmiddels ruim € 2.000 in kas. Reden voor het bestuur dit jaar een bedrag van € 500 over te maken naar het College ten behoeve van de renovatie van het baarhokje bij de kerk in Westergeast. Naast het concert van afgelopen zondag staan voor dit jaar nog een expositie (eind september) en een concert (medio november) in Aldwâld in de planning. Verslag: Henk de Vries Foto's Jantsje Wiersma