Laatste cursusavond Politiek Actief in Achtkarspelen

Buitenpost -  Donderdagavond 15 juni vindt de afsluiting van de cursus Politiek Actief plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Achtkarspelen. Veertien deelnemers ontvangen tussen 19.00 en 19.30 hun certificaten.

Begin dit jaar heeft de raad besloten een cursus ‘Politiek Actief’ te organiseren voor de inwoners van de gemeente. De cursus bood inwoners de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. De cursus was bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden daarin zijn. Ook voor de inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming, was de cursus interessant.

De cursus is op 4 april 2017 van start gegaan met veertien enthousiaste deelnemers. In een zestal bijeenkomsten zijn verschillende thema’s behandeld, van hoe de gemeente werkt tot de functie van lobbyen. Tijdens de laatste bijeenkomst op donderdag 15 juni is het thema van de bijeenkomst de raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering vindt een schorsing plaats, waarin de deelnemers wordt gevraagd hoe zij de raadsvergadering tot dusver hebben ervaren.