ChristenUnie afdelingen Noardeast Fryslân fuseren

Dokkum - Maandagavond 12 juni zijn de ChristenUnie (CU) afdelingen van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gefuseerd in de nieuwe afdeling Noardeast Fryslân.

Om dit mogelijk te maken zijn voorafgaande aan de instelling van deze nieuwe CU-afdeling, eerst de drie afzonderlijke afdelingen opgeheven om daarna als één nieuwe vereniging verder te gaan. Door de leden werden de nieuwe statuten vastgesteld en werd een nieuw bestuur benoemd. Dit nieuwe bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de voormalige besturen en bestaat uit: Anne Alkema en Carien Mennegat – Zwaan (Ferwerderadiel), Aukje Leistra en Douwe Keegstra (Kollumerland c.a.) en Janneke Goodijk – Hijlkema en Wiebe Feenstra (Dongeradeel). Douwe Keegstra werd unaniem tot voorzitter gekozen. In zijn toespraak als kersverse voorzitter sprak hij de verwachting uit dat de CU in de nieuw te vormen gemeente een samenbindende factor mag blijven spelen, waarbij krachten gebundeld kunnen worden op Bijbelse gronden. “We staan ook voor een aantal uitdagingen. We zullen de komende maanden op zoek moeten naar personen die zich beschikbaar willen tellen als kandidaat raadslid in de nieuw te vormen gemeente Noardeast Fryslân. Vervolgens zullen we ook samen met de leden werken aan een nieuw verkiezingsprogramma. Ik roep jullie dan ook op hierover alvast na te denken”, aldus de kersverse voorzitter. Namens het partijbureau uit Amersfoort was Tjitske Kuipers aanwezig die blij was dat deze fusie van de drie CU afdelingen tot één afdeling zo voorspoedig was verlopen. Zij wenste zowel het nieuwe bestuur als de werkgroep veel wijsheid toe om volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen goed voorbereid voor de dag te komen. Na afloop van deze zeer geanimeerde vergadering werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en drankje.