Geslaagden Lauwers College Kollum

Kollum -  Vandaag is de uitslag bekend geworden van de eindexamens VMBO. Op het Lauwers College in Kollum is het een goede gewoonte dat de geslaagden ’s middags op school komen om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen. Bij deze feestelijke gelegenheid wordt gezamenlijk een toast uitgebracht en een gebakje gegeten.

CSG Lauwers College - Locatie Kollum Afdeling Techniek Breed VMBO Leerwerk Traject Heine Bronsema; Rick van der Werff VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg Thomas de Boer, Engwierum; Martijn van Dijk; Henk-Jan Dijkstra, Twijzelerheide; Niels Faber, Buitenpost; Durk Kloosterman, Kollumerzwaag; Clarck Lei, Moddergat; Lolke Jan Pilat, Twijzel; Allejan Postma, Oudwoude; Dirk Visser, Engwierum, Johan de Vries VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg Jacob Bosma, Veenklooster; Jarno Dijkstra, Twijzel; Niek Jan Dijkstra, Buitenpost; Colin van Houten; Anco Jelsma; Rinse van der Meer, Kootstertille; Ysbrand van der Meer, Westergeest; Johan van der Ploeg, Kollumerzwaag; Oedsen van der Ploeg, Buitenpost; Jurjen Roorda, Kollumerzwaag; Hendrik Tol, Buitenpost; Frans Turkstra, Oudwoude; Andries Visser, Twijzel Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg Sacha Bouma; Elisa Uitterdijk, De Westereen VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg Marrit-Fimke Boersma; Ilja Boots, Burum; Maxine Breider; Annarixste de Haan; Sido Overdijk, Buitenpost Afdeling Zorg en Welzijn VMBO Leerwerk Traject Meta van Dekken VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg Iris Bosgraaf, Oudwoude; Mia de Bruin, De Westereen; Tessa Reinders, Oudwoude; Hilda Sikkema, Oudwoude; Pascal van der Veen, Engwierum; Ymkje Veenstra, Twijzel; Nathalie Visser, De Westereen VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg Jildou Bosma; Amber Dijkstra, De Westereen; Renie Offinga, Kollumerzwaag; Nynke Postma, Veenklooster; Annie Venema, Twijzel; Janna de Vries, Dokkum; Lisa van der Wal, Twijzel VMBO Theoretische Leerweg Vakbekwaam Jesse Batema, Kollumerzwaag; Jesse de Groot, Kollumerpomp; Siska Hazenberg, Stroobos; Niels Huttema; Sanne van Kammen; Jonathan de Mon, Metslawier; Wessel Freerk Postma; Gera Visser, Oudwoude; Tjipke de Vries, Oudwoude; Neely Anna van der Wal, Buitenpost; Yvonne Wildeman Geen plaatsnaam is Kollum Foto: Sake Beerstra