Geslaagden Piter Jelles !mpulse Kollum

Kollum - De resultaten na het eerste tijdvak 2017 van Piter Jelles !mpulse Kollum zijn bekend.

vmbo-tl: Chico Bil, Angelina de Bruin, Sandro Casula, Koen Levers, Nienke Mollema, Marit van der Schaaf, Jacob Smid, José de Vries, Rutmer de Vries, Doetie Zijlstra (100%) havo: Joël Basta, Baukje Femke de Boer, Tobias Faber, Laura Huisman, Ilse Jellema, Harwin Kloosterman, Bjarne van der Kooi, Tietes Martens, Bente Meijer, Marije Meijer, Aarnout van der Ploeg, Darren van Rijswijk, Martijn Top, Ylva van der Veen, Sander Venema, Almer de Vries, Sem Wiersema, Jort Wiersma, Elina Zwaagstra (95%) vwo: Hylke Middel, Inge Seldenrijk, Eilina Sonnema (100%)