Basisschool Feanwâlden is 'Vreedzame school'

Feanwâlden - ÂLDEN - De OBS dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden ontving vrijdag het certificaat ‘Vreedzame school’ uit handen van Jan Oosterhuis, trainer van het programma ‘Vreedzame School’. Hij roemde de school om de eensgezinde manier van werken, een echt en hecht team van leerkrachten en leerlingen.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. In april hebben tien leerlingen het diploma van leerlingmediator behaald. Elke dag is er een tweetal mediatoren dat dienst heeft. Tijdens de pauzes lopen de mediatoren rond en letten goed op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze bijvoorbeeld aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten, ook in de klas.