Expositie Wetterwâlden in de Schierstins

Feanwâlden - ÂLDEN – In de Schierstins te Feanwâlden wordt tot en met 3 september een kunstexpositie georganiseerd: 'Wetterwâlden'. Aanleiding voor de expositie is de oplevering van Gebiedsontwikkeling Bûtenfjild en de opening van de elektrische vaarroute in dit gebied deze maand.

De moerassige en waterrijke gebieden van de Noordelijke Friese Wouden hebben altijd al kunstschilders getrokken. Ids Wiersma zette er 100 jaar geleden al z’n schildersezel neer, samen met kunstvrienden als Egnatius Ydema en Simon Kamminga. Van Ids Wiersma hangt een aantal werken op deze tentoonstelling. Nog steeds laten kunstenaars zich inspireren door dit gebied. In de laatste kwart eeuw togen Cees Booij, zijn vader Theo en echtgenote Hiske van der Sande uit Dokkum met enige regelmaat naar het Bûtenfjild om er te schilderen. Van alle drie hangt er werk in de Schierstins. Jan Reinder Adema woonde in dit gebied en maakte er zijn bijzondere grafiek van ribkarton. Gosse Koopmans laat werken zien van zijn leefomgeving Earnewâld en Eastermar. De tentoonstelling is op dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur geopend. Tijdens zaalhuur en speciale activiteiten (zie agenda www.schierstins.nl) zijn de kunstwerken niet te bewonderen.  Behalve de kunsttentoonstelling zijn ook de permanente expositie Het Laatste Friese Torenkasteel en de Theun de Vrieskeamer te bezichtigen.