Expertmeeting armoede & sociale uitsluiting

WâLTERSWâLD - WâLTERSWâLD Op woensdag 28 juni houden de DDFK-gemeenten een Expertmeeting Armoede & Sociale Uitsluiting.

Deze Expertmeeting is bedoeld voor alle organisaties van professionals en vrijwilligers die in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog actief zijn op het gebied van Armoede & Sociale Uitsluiting. De locatie is Dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld en de aanvang is 20.00 uur.

Doel van de bijeenkomst

Inbreng en participatie van zoveel mogelijk betrokken partijen zijn een goede aanzet voor verbetering van het beleid gericht op armoede en sociale uitsluiting. Deze bijeenkomst is een eerste verkenning van wensen en mogelijkheden. De bijeenkomst is tevens bedoeld om alle betrokken partijen te informeren over het nieuwe beleid van de DDFK-gemeenten bij schulddienstverlening. Aan het eind van de bijeenkomst wordt de nieuwe Minimagids van de DDFK-gemeenten uitgereikt. In deze Minimagids staan alle lokale en landelijke minimaregelingen toegelicht.

Programma

Bij het eerste deel van de expertmeeting gaan verschillende gastsprekers in op:

• Het nieuwe gemeentelijke beleid inzake schulddienstverlening.

• Wat betekent het precies om in een situatie van armoede en sociale uitsluiting te zitten en wát kan er veranderen bij goede ondersteuning? Hierbij is een ervaringsdeskundige aan het woord.

• Wat werkt bij de aanpak van armoede? Hierbij wordt ingegaan op enkele belangrijke onderzoeken en de uitkomsten hiervan.

• Welke behoefte hebben professionals en vrijwilligers voor een effectief beleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting?

Het tweede deel van de Expertmeeting bestaat uit een dialoog aan de hand van prikkelende stellingen, waar alle aanwezigen in groepen aan kunnen deelnemen.

Uitnodiging en aanmelding

Iedereen die in de regio actief is op het gebied van Armoede & Sociale Uitsluiting is welkom bij de Expertmeeting. Aanmelden kan per e-mail bij Grietje Nauta: info@langengelukkig.com.