101-jarige geniet van visje tijdens ommetje

Surhuisterveen - SURHUISTERVEEN - Tijdens het maken van een ommetje zijn er tal van zaken die een glimlach op haar gezicht laten verschijnen. De 101-jarige Hinke Kootstra-Koopmans uit Surhuisterveen beleeft plezier aan het toeven in de buitenlucht, zoals ze dat voorheen ook in Harkema deed.

Begin deze week - op zondag 18 juni - vierde mevrouw Kootstra in kleine kring met de naaste familie haar 101de verjaardag. Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen kwam woensdagmiddag naar woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen om haar te feliciteren. Gerbrandy had een fraai pakket met bakkerslekkernijen voor de Hinke Kootstra meegenomen. Eerder al had ze een fraaie kaart met de hartelijke felicitaties van het college van b. en w. van Achtkarspelen gekregen.

Hinke Kootstra heeft sinds 2005 onderdak in ’t Suyderhuys. Ze verhuisde vanuit Harkema naar Surhuisterveen. In Harkema woonde ze 37 jaar lang aan de Betonwei. Daar vestigde ze zich samen met haar man Teye Kootstra, na hun huwelijk in 1968. Op de boerderij leidden Teye en Hinke Kootstra, die kinderloos bleven, een gelukkig leven. Na het overlijden van haar man bleef mevrouw Kootstra nog vier jaar in Harkema, waarna ze richting een aanleunwoning van ’t Suyderhuys ging.

,,Op ’e Harkema hat sy it hiel moai hân”, vertelt Annie van der Veen over tante Hinke. Twee van haar grote hobby’s waren fietsen en heerlijke maaltijden koken voor haar echtgenoot. ,,Lekker itensiede foar Teye; dat fûn sy prachtich om te dwaan.” Een andere liefhebberij van Hinke Kootstra was het tuinieren. De bloemen in haar tuin stonden er altijd prachtig bij, herinnert Annie van der Veen zich. Tante Hinke was en is trouwens sowieso netjes, weet ze. ,,Sy hie in hekel oan plakken op ’e klean.”

Verder stond Hinke Kootstra te boek als een harde werkster. Kinderen mochten maar wat graag naar de boerderij aan de Harkemaster kant van de Betonwei komen om er onder meer te genieten van de paarden. Hinke Kootstra paste ook op kinderen uit de buurt. Ook hield het echtpaar Kootstra onder meer koeien, schapen, kippen en duiven. De dieren oefenden een grote aantrekkingskracht uit op het jonge bezoek. Daarnaast had tante altijd veel lekkers in huis, aldus Annie van der Veen over de gastvrijheid.

Hinke Koopmans is geboren en getogen in Augustinusga. Tot haar verhuizing naar Harkema in 1968 woonde ze in dit dorp. Hinke Koopmans kwam ter wereld met een gehoorbeperking. Later is ze hieraan geopereerd en volledig hersteld. Sinds januari woont Hinke Kootstra op de afdeling kleinschalig wonen van ’t Suyderhuys. Ze is slechthorend. Haar mobiliteit is afgenomen en ze maakt gebruik van een rolstoel.

Haar nicht Annie van der Veen en andere familieleden brengen regelmatig een bezoek aan Hinke Kootstra. ,,Der komt genôch famylje”, aldus Annie van der Veen. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt er een ommetje met tante gemaakt. Niet zelden wordt er onderweg een visje, ijsje of een pannenkoek verorberd. ,,Dêr genietet sy fan.”

Over de verzorging in ’t Suyderhuys is mevrouw Kootstra en haar naasten dik tevreden. ,,It is dik yn oarder mei it personiel. Wy ha neat te kleien.” Ook qua vermaak en vertier is het goed voor elkaar in het Feanster woonzorgcentrum, aldus Annie van der Veen. ,,Der binne aktiviteiten genôch. In soad leuke dinkjes wurde der dien. Dat is allegear goed foarelkoar.” 

Tekst en foto's: Atze H. van der Ploeg