NAM praat in regio over gaswinning

Anjum - De NAM-infotruck reed van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni door Noordoost Fryslân. In vier dagen werden acht plaatsen bezocht. Tijdens de tour gingen NAM-medewerkers in gesprek met inwoners over gaswinning. Ook kwamen verschillende raads-  en statenleden langs om zich te laten informeren.

NAM is al tientallen jaren actief in Noordoost Fryslân met het winnen van aardgas uit kleine gasvelden. Naast Blije, Ee, Anjum en Moddergat, waar NAM een gaswinlocatie heeft, werden ook plaatsen bezocht als Holwerd, Kollum en Oosternijkerk, waar geen NAM locaties in het dorp zijn, maar wel redelijk in de directe omgeving. De tour leverde goede gesprekken op, over wat NAM doet in de regio, over de toekomst van gaswinning en de energietransitie, maar ook over de effecten op de ondergrond of de technische facetten van de winning. In Anjum werd ook informatie gegeven over de bouw van het nieuwe kantoor. In Nederland zijn zo’n 140 kleine gasvelden. Hoewel deze velden vaak honderden keren kleiner zijn dan het Groningen gasveld, leveren ze samen zo’n 40% van het Nederlandse aardgas. Om het aardgas te winnen zijn in de afgelopen jaren tientallen boringen uitgevoerd. De eerste boring in Noordoost Fryslân was begin jaren zestig bij Blije. Sindsdien zijn zo’n 35 boringen uitgevoerd in Noordoost Fryslân. Vijf jaar gelden werd een nieuwe locatie aangelegd bij Ee. Dat kleine veld levert voldoende aardgas voor alle Friese huishoudens, twaalf jaar lang.