Groep 3 aanwezig bij het ringen van kerkuilen

Kollum - Groep 3 van de Prins Bernhardschool uit Kollum ging woensdagmorgen met de Kerkuilengroep Friesland op pad om kerkuilen te ringen in het Bloemen Paradyske te Kollum.

Daar trof men een nest aan met drie jonge kerkuilen. Voor de jeugd die bij het ringen van de kerkuilen aanwezig waren was het een hele ervaring. Ook mochten de kinderen de jonge kerkuilen even vasthouden. Na afloop kreeg Tjerkje van de Laan van de leerlingen tekeningen aangeboden als waardering wat ze voor de kerkuilen betekent. Op school hadden de kinderen les over de kerkuil gehad en mochten ze braakballen uitpluizen. Dit werd door De Klyster verzorgt. De Klyster verzorgt lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid. Elk seizoen en vele avonden gaat een vaste ploeg onder leiding van Koos Huizenga en vrijwilligers van de Kerkuilengroep Friesland op pad om kerkuilen van een ring te voor zien. Een ervaren klimmer haalt de jongen uit de nok van de schuur en brengt ze naar beneden. Dan werden ze gemeten en gewogen en krijgen ze een ring om de poot. Dit wordt gedaan door Johan de Jong uit Ureterp, voorzitter van de Kerkuilenwerkgroep Nederland. Foto's Sake Beerstra