Kleasterrûntsjes in het teken van ‘Rome en de Reformatie’

GERKESKLOOSTER/BURUM/METSLAWIER - /METSLAWIER Tsjerkepaad organiseert vier kleasterrûntsjes in het teken van ‘Rome en de Reformatie’

Tsjerkepaad organiseert deze zomer vier Kleasterrûntsjes: wandel- en fietstochten langs kerken en plaatsen waar kloosters hebben gestaan. Daarmee sluiten de rûntsjes aan bij het jaarthema van Tsjerkepaad: Rome en de Reformatie. Het eerste kleasterrûntsje start op 15 juli vanuit Leeuwarden.

Zaterdag 15 juli - Leeuwarden

Het eerste Kleasterrûntsje is op 15 juli vanuit Leeuwarden. Inloop vanaf 9.30 uur in de Kosterij van de Grote Kerk. Na de viering volgt een wandeling door de oude binnenstad. Deelnemers aan de fietstocht bezoeken een paar kerken in de nieuwbouwwijken en in de dorpen Lekkum, Huizum, Goutum en Himpens. Wandel- en fietsroute gaan langs plekken waar in het verleden kloosters hebben gestaan. Opgave tot woensdag 12 juli via kleasterpaad@gmail.com

Zaterdag 19 augustus - Gerkesklooster/Burum

Op 19 augustus is de inloop vanaf 9.30 uur in de kerk van Gerkesklooster, waar dit jaar een kloostermuseum is geopend. In het kerkgebouw is nog de eerdere brouwerij van het afgebroken klooster te zien. Bij Burum stond een vrouwenklooster met de naam Galilea. De stenen van het klooster zijn later gebruikt bij de versterking van de schans van Munnekezijl. De fietstocht leidt o.a. naar Kollum. Het is een misschien voor velen minder bekende, maar prachtige omgeving. Opgave tot woensdag 16 augustus via kleasterpaad@gmail.com

Zaterdag 26 augustus - Metslawier

Op 26 augustus is de inloop vanaf 9.30 uur in de Dorpskerk van Metslawier. Het is een karakteristieke plaats met een beschermd dorpsgezicht. De deelnemers bezoeken in de omgeving een paar mooie oude terpdorpen, gaan langs de plek waar het eerdere klooster Sion bij Niawier heeft gestaan. De boerderij die er nu staat is gebouwd met de stenen van het klooster. Verder gaan we langs de plaats van het eerdere klooster Weerd bij Morra. De fietstocht leidt verder naar Ee en Anjum. Opgave tot woensdag 23 augustus via kleasterpaad@gmail.com

Zaterdag 9 september - Bolsward

Op 9 september is de inloop vanaf 9.30 uur in de Doopsgezinde kerk van Bolsward. De wandelaars en fietsers brengen o.a. een bezoek aan het Titus Brandsma museum en de plaats waar het eerdere klooster Bloemkamp heeft gestaan. Overwogen wordt om een gedeelte van de wandelroute met de bus te doen. De fietstocht leidt door verschillende dorpen, zoals Witmarsum en Pingjum, waar Menno Simons woonde. Opgave tot woensdag 6 september via kleasterpaad@gmail.com

De inloop is iedere keer vanaf half 10 en om 10 uur begint een korte viering. Daarna een wandeling (gezamenlijk, 15 km), of fietstocht (individueel, tussen de 25-40 km). Informatie over de route en de kloosters ontvangen de deelnemers ter plaatse.

Voor de wandeltocht geldt een maximum van 50 deelnemers. Opgave voor zowel de wandeltocht als de fietstocht tot uiterlijk 3 dagen van te voren via kleasterpaad@gmail.com.