Hesco Bouw gaat Campus Kollum bouwen

KOLLUM - Vrijdagmorgen was de presentatie van Campus Kollum. De presentie was in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum. Behalve de aannemer, Hesco Bouw, werd vrijdag ook de architect bekend gemaakt. De ontwerpopdracht is gegund aan Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten. Bouwer en architect presenteerden samen het ontwerp.

Wethouder Paul Maasbommel van Kollumerland c.a. gaf een toelichting vanuit de gemeente. Ook onthulde hij een maquette. De gemeente heeft donderdag besloten geld beschikbaar te stellen voor de bouw van Campus Kollum. De Campus biedt dan onderdak aan het dorpshuis De Colle, de Bibliotheek, OSG Piter Jelles met !mpulse Kollum en het CSG Lauwers College. Campus Kollum wordt gebouwd aan de Gerrit Bleekerstraat 3, waar nu !mpulse Kollum staat. Ook het terrein van de obs Professor Casimir naast de Campus hoort erbij. De basisschool verhuist naar het nog te bouwen Kindcentrum aan de Tjerk Hiddesstraat. Campus en Kindcentrum moeten in de zomervakantie van 2019 tegelijk klaar zijn, zodat in het schoolseizoen 2019-2020 de vier scholen in nieuwe gebouwen zitten. De vierde school is CBS Koningin Juliana, die ook naar het nog te bouwen Kindcentrum verhuist. Met de samenwerking tussen !mpulse Kollum en het CSG Lauwers College behoudt Kollum een breed aanbod in het Voorgezet Onderwijs van VMBO tot en met VWO. Door de ruimte te delen met het dorpshuis en de bibliotheek verwacht de gemeente dat het een centrum wordt voor educatie en cultuur in de regio. Voor Kollum is dit een van de antwoorden op de krimp om de voorzieningen nog decennia op peil te houden.