Fogelsangh-State voortaan geregistreerd museum

Veenklooster - Na een jaar lang intensief werken aan de collectie, de klimaateisen en de luchtvochtigheid van museum Fogelsangh-State is het gelukt de normen van dit museum te toetsen aan de landelijke normen van het museumregister en de volwaardige museumerkenning te krijgen.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. Voor Fogelsangh-State is dit een enorme opsteker zeker gezien de relatief kleine bezetting en bemensing van uitsluitend vrijwilligers. Meer en meer bezoekers weten de weg naar Fogelsangh-State te vinden. Is dit niet voor een museaal bezoek dan is het wel voor het totaal concept van evenementen. Vaste evenementen zijn de laatste zondag van de maand bij “Muziek rond de vleugel” een muzikaal museaal bezoek. Binnenkort wordt het tegeltje met daarop het logo op de state geschroefd.