Eersteklassers fierljeppen in Buitenpost

Buitenpost - Aan het begin van de feestweek in Buitenpost was, zoals gewoonlijk, het eerste klas Bondsfierljeppen. Er waren veel ljeppers naar Buitenpost gekomen.

Onder prachtige weersomstandigheden kon er geljept worden. Er werden weer prachtige resultaten neergezet. Voor de nummers één, twee en drie van iedere groep was er een beker en daarna werden de wisselbekers uitgereikt voor de dagprijs. De uitslagen waren als volgt: Famkes topklasse: 1. Bente Vlas uit Heeg 2. Sigrid Bokma uit Hindeloopen 3.Tirza Boschma uit IJlst De dagprijs ging naar Bente Vlas Froulju Topklasse: 1.Marrit van der Wal, it Heidenskip 2.Akke Talsma, Kollum 3.Melanie Heins, Workum De dagprijs ging naar Marrit van der Wal Jongens topklasse: 1. Jarich Twijnstra uit Tzum 2. Wietse Nauta uit IJlst 3.Wisse Broekstra uit Tzummarum De dagprijs ging naar Wietse Nauta Junioaren Topklasse: 1. Rutger Piersma uit Molkwerum 2. Freark Kramer uit It Heidenskip 3. Jan Teade Nauta uit IJlst De dagprijs ging naar Rutger Piersma Oergongsklasse 1. Drewes Schievink uit Burgum 2. Bauke de Jong uit Parrega 3.Jesper Demmer uit Workum Senioaren: 1.Age Hulder uit Burgum 2.Nard Brandsma uit Workum 3.Ysbrand Galama uit it Heidenskip De dagprijs ging naar Age Hulder Foto's: Jantsje Wiersma