Overtuigende zege voor partuur Kooistra in vijfde Meindert Boskma Partij

De Westereen - DE WESTEREEN - Minne Kooistra, Klaas Visser en Binne Dijkstra hebben zondag de Meindert Boskma-kaatspartij in De Westereen gewonnen. Van de zes aanwezige parturen kregen zij de minste eersten tegen en schreven zodoende een overtuigende zege bij.

Na een 5-2 6-6 overwinning tegen Age Vanger, Henk Peterson en Sybe de Valk en kort daarna een 5-0 6-2 overwinning tegen Mark Bremer, Siebe Visser en Wessel de Roos moest er in de beslissende laatste wedstrijd geconsolideerd worden om de met de minste tegeneersten de overwinning te pakken.
In die partij tegen Guido van der Wal, Sjon van der Meer en Piet Dijkstra bleven Kooistra en zijn maten fier overeind. Met sterk spel in het perk en een stabiele opslag kregen zij ook in die laatste partij slechts twee eersten tegen waardoor zij zeker waren van de overwinning.
Voor Kooistra was het de tweede keer dat hij de Meindert Boskma partij won. Eerder schreef hij zijn naam al bij op de Meindert Boskma Memorial Bokaal toen hij in 2014  won. Opslager Dijkstra pakte voor de tweede keer in zijn kaatscarrière de krans terwijl Visser voor de eerste keer de krans aan de muur mocht hangen.
De tweede plaats was voor Halbe de Jong, Jan Postma en Geert Dijkstra. Die laatste maakte zijn debuut in wedstrijdverband en hield als voorinse karig stand. Het partuur van De Jong kreeg tijdens de drie wedstrijden acht eersten tegen. De derde plaats was er voor Hendrik Jansma, Sikke Dantuma en Jennifer Sikkema die tien eersten tegen kregen.
De Meindert Boskma Partij is een jaarlijkse kaatspartij ter nagedachtenis aan de te vroeg overleden Meindert Boskma. Dit jaar werd de partij voor de vijfde keer verkaatst met achttien deelnemers op de lijst. Kaatsvereniging de Boppewei heeft in 2017 nog één partij die plaatsvindt op zondag 27 augustus. Aanvang is 12.00 uur, toegang is zoals altijd gratis.