100 jaar oude advertenties - deel 5: degelijk huisorgel

Leeuwarden -  Vroeger, toen er nog geen Marktplaats en Facebook bestonden, moesten mensen advertenties in de plaatselijke kranten plaatsen wanneer zij op zoek waren naar petroleum-lampen, zij op straat hun horloge waren verloren of wanneer zij een dienstknecht zochten. De redactie van de Kollumer Courant dook in honderd jaar oude kranten voor een zomerserie: 100 jaar oude advertenties in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland/Kollumer Courant. 

In de advertentie van vandaag wordt een 'degelijk huisorgel' aangeprezen. "NIETS verhoogt zoozeer de gezelligheid in den huiselijken kring, dan een degelijk huisorgel", zo kopt de advertentie. De huisorgels, afkomstig van Ganzevoort's Orgelmagazijn, zijn voor iedereen goed te bespelen. "'t Leeren behoeft geen bezwaar meer te wezen; met onze gemakkelijke methode kan ieder in zeer korten tijd in vollen accoorden spelen". "Komt deze instrumenten eens hooren en U staat verbaasd over zoo'n heerlijk geluid." Bekijk hier ook de eerdere advertenties van 100 jaar geleden!