Provincie pakt bermen en fietspaden tussen Hallum en Holwerd aan

Kollum - De provincie Fryslân werkt vanaf maandag 14 augustus aan de fietspaden en de bermen tussen Hallum en Holwerd. Om de veiligheid voor fietsers te vergroten, komt het fietspad verder van de provinciale weg N357 te liggen. Daarnaast worden de bermen en sloten flink aangepakt. Alle werkzaamheden duren tot eind 2018.

Omdat de bermen langs de weg tussen Hallum en Holwerd nu nog hoog en steil zijn, kunnen auto’s gauw over de kop slaan wanneer zij in de berm terecht komen. Om dit risico te verkleinen, maakt de provincie de bermen minder steil. Hiervoor moet de sloot iets opschuiven. Ook het fietspad wordt verplaatst, zodat deze verder van de provinciale weg komen te liggen. Onder het fietspad tussen Hallum en Holwerd liggen veel kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Een aantal van deze kabels moet verplaatst worden. Anderen zijn toe aan vernieuwing. Om alle werkzaamheden van de netwerkbeheerders en de aannemer op elkaar aan te laten sluiten, moet er nauw samengewerkt worden. In totaal is er anderhalf jaar nodig om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hinder en planning Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het project opgedeeld in drie delen. Het gedeelte Holwerd-Blije is als eerste aan de beurt. Daarna volgen Blije-Ferwert en Ferwert-Hallum. Aannemer Reimert b.v. mag per deelgebied het fietspad (gedeeltelijk) stremmen. Op sommige plekken wordt tijdens het werk een noodfietspad aangelegd. Het verkeer op de hoofdrijbaan kan gewoon door blijven rijden. Soms is het nodig één rijbaan af te sluiten. Het verkeer wordt dan geregeld met verkeerslichten. De exacte planning en de omleidingsroutes voor fietsers is te vinden op www.fryslan.frl/hallumholwerd.