Eendenkooi ‘Talma’ open voor publiek

ENGWIERUM - De eendenkooi Talma bij Engwierum is helemaal gerestaureerd en wordt daarom op zaterdag 16 september opengesteld voor publiek. Rond eendenkooien hangt vaak een geheimzinnige sfeer. Dat is niet zo vreemd, want officieel mag je je niet op het terrein van een eendenkooi bevinden. Op 16 september wordt er voor de Talmakooi een uitzondering gemaakt.

Open dag

De open dag is op zaterdag 16 september en wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland en familie Talsma, eigenaar van de kooi. De dag duurt van 10:00 tot 14:00 en de toegang is gratis. Het navigeeradres is Nijlân 28 te Engwierum. Vanaf 10:30 verzorgt de kooiker Theun Talsma ieder uur een rondleiding, waarbij hij vertelt over de recente opknapbeurt en natuurlijk over het bijzondere kooikersvak. Naast de rondleiding door de kooi, zijn er ook informatiestandjes van natuurorganisaties en een demonstratie van eendenkooivlechters.

Project ‘Kongsi van de Eendenkooi’

De Talmakooi is de afgelopen maanden flink ‘op de schop’ geweest. De herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’. Ooit telde de Waddenkust 142 eendenkooien, waarvan de oudste teruggaan tot de middeleeuwen. Vooral in de vorige eeuw raakten veel kooien in verval. Tijdens het project worden 24 kooien in het Waddengebied hersteld zodat deze in gebruik kunnen blijven als vangkooi, excursiekooi en/of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek.

De samenwerkende partijen zijn naast Landschapsbeheer Friesland: Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Groninger Landschap en De Kooikersvereniging. Het project kan mede uitgevoerd worden door bijdragen van Het Waddenfonds en de Provincies.